Berichten

Tussentijdse cijfers gedoe of noodzaak !!

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Het eerste kwartaal van 2016 zit er al weer bijna op. Tijd om de (tussentijdse) balans op de maken !!

Na het einde van het boekjaar legt uw onderneming door middel van een jaarrekening verantwoording af aan derden. Velen van U wachten op het moment dat de accountant deze heeft opgesteld, en komen dan tot vervelende ontdekkingen. Teveel winst gemaakt !! Omzet viel toch tegen !! Inkoopwaarde onbewust toch gestegen !! Personeelskosten reizen de pan uit !! U kunt waarschijnlijk de stuurvariabelen van uw onderneming wel benoemen. Of niet !!

Door het (laten) vervaardigen van tussentijdse cijfers kunt u zich tussentijds, evt. samen met uw accountant een beeld vormen van hoe de jaarrekening er aan het einde van het jaar uit zal gaan zien. Bij ongewenste ontwikkelingen zoals zojuist beschreven kan dan nog worden bijgestuurd. LDE Accountants heeft met Visionplanner zo’n tool in handen waar de cijfers van de onderneming naar eigen inzicht kunnen worden opgesteld en kunnen worden geanalyseerd. Snel en heel doelbewust.

Doordat de uitkomsten van de rapportage worden vergeleken met de gegevens uit de vorige periode, geven ze een beeld van de ontwikkelingen in de toekomst. Daarnaast kunnen de cijfers snel en efficient afgezet worden tegen de begroting. Op deze wijze kunnen afwijkingen tussen begroting en werkelijkheid snel worden gesignaleerd en geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten van deze analyse is bijsturing mogelijk. Wij helpen U hier graag bij.

François Hendrikx
Commercieel Directeur