Berichten

BV of IB Onderneming?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

BV of IB Onderneming?

Denkt u erover een eigen zaak te beginnen? Eer u begint, dient u zich te bezinnen over de rechtsvorm die u wilt hanteren. De keuze voor een rechtsvorm, ook wel een ondernemingsvorm of juridische vorm genoemd, is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren en uw specifieke situatie. De gekozen rechtsvorm heeft bijvoorbeeld te maken met hoe u de aansprakelijkheid binnen uw organisatie wilt regelen en welke fiscale voordelen u heeft. Wanneer u uw bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel (KvK), dan dient u de rechtsvorm te kiezen.

Rechtsvormen zonder beperkte aansprakelijkheid
Volgens de wet worden er twee groepen rechtsvormen gehanteerd, namelijk rechtsvormen zonder beperkte aansprakelijkheid en rechtsvormen met beperkte aansprakelijkheid. Rechtsvormen zonder beperkte aansprakelijkheid zijn een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (VOF) en commanditaire vennootschap (CV). Heeft u een rechtsvorm zonder beperkte aansprakelijkheid, dan kunnen schuldeisers van de onderneming (onder voorwaarden die verschillen per rechtsvorm) hun schuld ook verhalen op uw privévermogen. Als ondernemer neemt u met deze rechtsvormen meer persoonlijke risico’s.

Rechtsvormen met beperkte aansprakelijkheid
Groeit uw organisatie, dan is het wellicht verstandig om uw eigen risico’s te beperken en een andere rechtsvorm te kiezen: een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Hierbij kunnen schuldeisers hun schuld niet op uw privévermogen verhalen. Voorbeelden van rechtsvormen met beperkte aansprakelijkheid zijn besloten de vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV). Als ondernemer zal u de directeurgrootaandeelhouder (DGA) van de BV worden. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur, kan de bestuurder echter alsnog privé-aansprakelijk zijn voor schulden van de BV.

Fiscale voordelen
In de meeste gevallen start een ondernemer als zelfstandige met een eenmanszaak, maar gaat in de loop der tijd over op een BV. Waarom? Een BV biedt veelal een beperkte aansprakelijkheid én deze kan ook fiscale voordelen bieden. De fiscale voordelen gelden met name wanneer u boven een bepaald winstniveau uitkomt. Ook afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u zal moeten opnemen uit de BV.

Onderscheid BV en IB-onderneming
Daarnaast wordt er ook vaak onderscheid gemaakt tussen een BV en een IB-onderneming. Kiest u voor een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of neemt u deel in een maatschap? Deze drie rechtsvormen worden ook wel een IB-onderneming genoemd, want deze vallen onder de regels van de Inkomstenbelasting. Deze belasting wordt gerekend tot de inkomsten in box 1. Een BV of NV valt onder de vennootschapsbelasting: deze belasting wordt geheven op de winsten die een BV of NV in een boekjaar realiseert. De belasting wordt geheven over het bedrijfsresultaat, nog vóór de dividenden en winstuitkeringen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders betalen op hun beurt weer inkomstenbelasting over de ontvangen dividenden en winstuitkeringen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op (013-5340001).