Berichten

Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO) in het kort

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

In een van mijn vorige blogs is de WBSO al eens aangehaald als subsidie mogelijkheid. Wij willen hier nu iets verder op ingaan, omdat deze subsidie mogelijkheid vaak onbenut blijft. Wij als LDE Accountants werken zeer nauw samen met WBSO Portaal (www.wbsoportaal.nl). U kunt nu de voorbereidingen gaan treffen voor uw aanvraag in 2014.

De WBSO is bedoeld voor innoverende (dit moet je ruim zien) ondernemers in Nederland, van zelfstandige tot midden- en kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf.
Het maakt niet uit hoe groot de onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt.

De WBSO kan verkregen worden voor:
1. De ontwikkeling van producten of processen, (OP);
2. Technisch wetenschappelijk onderzoek (TWA);
3. Analyse technische haalbaarheid (ATH);
4. Technisch onderzoek (TO).

De WBSO reduceert de belastingdruk voor iedere ondernemer in Nederland die R&D verricht.
a) Voor loonbelastingplichtigen (Bijv. N.V. of B.V.) wordt deze afdracht verrekend via de loonbelastingafdracht. Hier resulteert de WBSO direct in een cashflow verhoging;
b) Voor inkomstenbelastingplichtigen (bijv. eenmanszaak, of VOF) wordt de WBSO via de inkomstenafdracht verrekend. Hier geldt echter een minimum aan R&D inspanning van 500 uren/kalenderjaar.

Het budget voor de WBSO bedroeg in 2013 € 723.000.000,–. Rond Prinsjesdag wordt het budget voor het komend kalenderjaar bekend gemaakt.

Een WBSO-traject kan over meerdere kalenderjaren lopen, echter dient de WBSO-aanvraag ieder kalenderjaar opnieuw te worden ingediend. U kunt aanvragen voor een periode van 3,4,5,6 en 12 maanden. Tussen de projectstartdatum en de indiendatum dient één volle kalendermaand te zitten.

De projecten dienen in een EU-land door Nederlandse belastingplichtige personen te worden uitgevoerd.

WBSO-treden voor het kalenderjaar 2013

Loonsom kleiner dan € 200.000,– Technostarter 50% – Geen Technostarter 38%
Loonsom groter dan € 200.000,– Technostarter 14% – Geen Technostarter 14%
Technostarterstatus: U krijgt de technostarter status wanneer u in één of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest en in die periode niet vaker dan twee keer deze WBSO-aftrek hebt toegepast.

Voorbeeld voor zelfstandige:
Uitgangspunten:

  • Er wordt een WBSO subsidie beschikt;
  • U dient 
  • U bent inkomstenbelastingplichtigegedurende de periode minimaal 500 en maximaal 1.800 uren aan S&O-werk te besteden;
  • U bent inkomstenbelastingplichtige.

De aftrek voor zelfstandigen bedraagt € 12.310 en € 18.467,– voor technostarters.

Wij kunnen nog maar één advies geven. Onderzoek (evt. in samenspraak met WBSO portaal) of u in aanmerking kunt komen voor deze geweldige subsidie.