Berichten

Veranderingen kindregelingen

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Vanaf 2015 zijn er nog maar 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen. Of ze gaan op in andere regelingen.

Dat betekent o.a. dat de volgende regelingen verdwijnen:

–      Persoonsgebondenaftrek levensonderhoud kinderen
–      Alleenstaande ouderkorting
–      Aanvullende alleenstaande ouderkorting
–      Ouderschapsverlofkorting

De Tegemoetkoming ouders gehandicapte kinderen (TOG) vervalt ook per 1 januari 2015. De regeling wordt opgenomen in de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen recht op 2x kinderbijslag.