Berichten

Weer een nieuw jaar. Wat te doen voor 2014?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Over ruim twee weken is het alweer 2014. Tijd om de zakelijke voornemens concreter te maken. Deze voornemens beginnen uiteraard met het achteruit kijken naar 2013 en dit vertalen naar de toekomst. Elk jaar zult u kritische vragen moeten stellen over uw onderneming en de ontwikkelingen. Vragen zijn onder andere:

  • Is mijn huidige businessmodel nog actueel of is (enige) aanpassing nodig?
  • Dezelfde vraag geldt voor het verdienmodel?

Meer hierover in een vorig blog: Het businessmodel

Ondanks het feit dat bedrijven, die enkel gefocust zijn op financiële performance vaak te laat zijn met businessmodel innovatie, is financieel inzicht en financiële controle zeker van belang: Stel uw begroting 2014 (en 2015) op!

De begroting

Door middels een begroting vooruit te kijken naar de financiële situatie van 2014 wordt u verplicht om na te denken over uw visie en deze te vertalen naar het financiële beleid van uw onderneming. Op voorhand, door uw ervaringen uit de toekomst, wordt inzichtelijk waar de aandachtspunten liggen om de bedrijfsvoering op koers te houden. Door up to date te zijn met de administratie kunt u gedurende 2014 de actuele cijfers steeds te toetsen aan de begroting, waardoor de begroting ook een uitstekend sturingsmiddel.

Als input voor de begroting dient gekeken te worden naar:

  • De historie van uw onderneming. Die als basis kan dienen voor wat betreft informatie. U moet hierbij denken aan seizoenspatronen in de omzet, betalingsgedrag van uw debiteuren, uw eigen betalingsgedrag aan uw crediteuren en de omloopsnelheid van de voorraad.
  • Ontwikkelingen en verwachtingen in (uw) markt, waarbij naast de verwachting van u zelf ook naar de markt als geheel gekeken moet worden.
  • Rekening houdend met bovenstaande bepaalt u welke stappen u in 2014 wenst te nemen en de bijbehorende directe (cijfermatige) gevolgen van deze stappen voor uw bedrijfsvoering.
  • Uiteraard is uw ondernemersgevoel eveneens van belang in de begroting.

Op basis van voornoemde kunnen de twee belangrijkste onderdelen van de begroting vorm krijgen, namelijk de exploitatiebegroting (omzet en kosten) en de liquiditeitsbegroting (ontvangsten en uitgaven).

Let op

  • Een begroting zal nooit 100% overeenkomen met de actualiteit. Begroot daarom om (gedegen) hoofdlijnen.
  • Kosten en uitgaven zijn niet hetzelfde. Bijvoorbeeld: afschrijving zijn kosten, maar geen uitgaven.
  • Gebruik in de exploitatiebegroting geen BTW, maar doe dat wel in de liquiditeitsbegroting.
  • Zorg voor een periodiek vergelijk van de begroting met de actuele cijfers. Zodat de begroting ook daadwerkelijk als middel wordt ingezet!

Uw toekomstig resultaat

Wij denken graag mee om uw zakelijke voornemens in kaart te brengen en te realiseren. Wij wensen u succes en veel ondernemersplezier!

Alvast fijne feestdagen!