Berichten

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2015 aanpassen?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De belastingrente op aanslagen vennootschapsbelasting bedraagt momenteel maar liefst 8,05%. Het is dus zaak ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk belastingrente moet betalen. Dit kunt u onder andere bereiken door uw voorlopige aanslag over het jaar 2015 tijdig te laten aanpassen. Hoe zit dat?

Belastingrente. U betaalt in beginsel belastingrente als de Belastingdienst u een aanslag oplegt later dan zes maanden na afloop van het belastingjaar. Als uw boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar betekent dit voor 2015 dat de teller van de belastingrente begint te lopen op 1 juli 2016.

Voorlopige aanslag. Stel nu dat uit de cijfers van uw BV over 2015 blijkt dat u vennootschapsbelasting moet bijbetalen. Als er geen of een te lage voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2015 is opgelegd, is het dan raadzaam om vóór 1 mei a.s. een verzoek in te (laten) dienen om een (nadere) voorlopige aanslag op te leggen naar het geschatte belastbaar bedrag. Er is dan, mits de Belastingdienst niet afwijkt van uw aangifte, geen belastingrente verschuldigd.

Hoe dan? U kunt een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aanvragen of wijzigen door het digitale formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2015’ op het beveiligde deel van de website van de Belastingdienst in te vullen.

Als uit de cijfers van uw BV over 2015 blijkt dat u vennootschapsbelasting moet bijbetalen, is het zaak om vóór 1 mei a.s. een verzoek om een (nadere) voorlopige aanslag over 2015 in te dienen.