Berichten

Waarderingsmethoden, de Flow to Equity methode

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Voor de waardering van een onderneming bestaan verschillende waarderingsmethoden. Onderstaand wordt ingegaan op de Flow to Equity methode.

Flow to equity

Eerder zijn de Discounted Cash Flow (DCF) methode (7 januari 2013) en de Adjusted Present Value (APV) methode (25 februari 2013) besproken. De derde waarderingsmethode, is de Flow to Equity (FTE) methode.

De FTE methode gaat uit van de toekomstige geldstromen, die daadwerkelijk aan de aandeelhouders uitgekeerd kunnen worden. Een zelfde opzet als bij de DCF als APV wordt gehanteerd om de operationele kasstromen te berekenen. Voor de berekening van de kasstromen verwijzen we dan ook naar onze eerder blogs.

Na het berekenen van de kasstromen wordt de betaalde rente in aftrek genomen. Vervolgens worden het te genieten belastingvoordeel over deze rente en de mutatie in het vreemd vermogen daarbij opgeteld. Resultaat is de kasstroom, die daadwerkelijk uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders. De kasstromen worden contant gemaakt tegen de kostenvoet van het eigen vermogen levered. Na discontering resulteert de aandeelhouderswaarde.

Tenslotte

Het vervaardigen van een waardering op basis van FTE vereist een deugdelijke voorbereiding. Daarbij dienen de te maken aannames goed overdacht te worden, aangezien kleine wijzigingen grote invloed op de waarde kunnen hebben. Dit geldt uiteraard voor alle waarderingsmethoden.

Voor vragen kunt u te allen tijde contact met Bart de Volder opnemen.

Samen op koers!