Berichten

Extra verhoging werkgeverslasten vanaf 2013

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Als de Wet uniformering loonbegrip in 2013 van kracht wordt, wordt de bijtelling voor het privégebruik van de ter beschikking gestelde auto van de zaak onderdeel van het uniforme heffingsloon.

Voor al uw werknemers met een auto van de zaak en een premieplichtig loon lager dan       € 50.064,– (voor 2012) bent u in 2013 extra werkgeverslasten verschuldigd.

Over de bijtelling voor het privégebruik van de auto zijn ook premies werknemersverzekeringen (WW en WIA) verschuldigd. Concreet betekent dit dat er over de bijtelling circa 11,5% (± 6% voor de WW en ± 5,5% voor de WIA) extra premie verschuldigd is voor alle werknemers met een salaris onder het maximum dagloon.

Bij bijvoorbeeld een auto met een cataloguswaarde van € 25.000 en 20% bijtellingspercentage en een  salaris van € 3.250 bruto per maand betekent dit een extra kostenpost van € 5.000,– x 11,5% = € 575,– op jaarbasis.

Voor alle werknemers waarvan het salaris hoger is dan € 50.064 (voor 2012) op jaarbasis brengt deze maatregel geen extra kosten met zich mee.

Voor de werknemers kan deze verhoging van de premiegrondslag een positieve ontwikkeling zijn. Een eventuele WW of WIA-uitkering wordt namelijk ook gebaseerd op de hogere grondslag.

Desondanks kunnen er toch wel vraagtekens worden geplaatst bij het feit dat de Wet uniformering loonbegrip is ingevoerd in het kader van lastenverlichting!