Tips voor ondernemers

Wekelijks lichten we een aantal tips toe die u als ondernemer niet mag missen. Hoe blijft u als bedrijf relevant voor uw klanten? Welke fiscaal gunstige regelingen mag u niet missen? Heeft u een vraag die ook voor andere ondernemers interessant is? Stel hem ons en we bespreken hem hier!

Extra verhoging werkgeverslasten vanaf 2013

Als de Wet uniformering loonbegrip in 2013 van kracht wordt, wordt de bijtelling voor het privégebruik ...

Tegenprestatie noodzaak voor aftrek betaling

U kunt alleen aftrek van een betaling claimen als daar een tegenprestatie tegenover staat. Als u ...

Wat hoort er allemaal bij uw administratie?

Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in elektronische vorm, horen bij ...

Afstempelen van pensioen, vanaf 2013 wordt het mogelijk *

Nu. Een B.V. moet haar volledige vermogen aan wenden om de pensioenuitkeringen te voldoen en daarover ...

De toegevoegde waarde van goed relatiemanagement

Relatiemanagement is het opbouwen, verdiepen en verstevigen van langdurige en waarde creërende relaties. Als ondernemer maak ...

Een onderneming schenken of erven: De bedrijfsopvolgingsregeling

Als een onderneming geschonken wordt of geërfd wordt, dan dient de ‘verkrijger’ erf- of schenkbelasting betalen ...

Nieuwsbrief met tips ontvangen?

Uw informatie wordt enkel met een derde partij gedeeld voor het versturen van onze nieuwsbrief.