Arbeidsongeschikte werknemers en hun vakantie

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Het feit dat een werknemer ziek is, neemt niet weg dat hij/zij niet van zijn/haar vakantie kan genieten.

Het is een werknemer toegestaan om op vakantie te gaan tijdens zijn/haar ziekte, mits de werkgever daarvoor toestemming heeft verleend. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor werknemers die wel arbeidsgeschikt zijn.

Een verzoek tot vakantie van een arbeidsongeschikte werknemer kan door de werkgever slechts geweigerd worden indien hij daarvoor een gewichtige reden heeft. Een gewichtige reden kan bijvoorbeeld een advies van een arbo-arts zijn, waarin deze arts aangeeft dat een vakantie het herstel van de werknemer in de weg staat.

Heeft een werkgever geen gewichtige redenen, dan mag de werknemer tegen inlevering van zijn/haar vakantiedagen gewoon op vakantie gaan.

Daarbij komt dat een werknemer tijdens zijn vakantie recht heeft op loon. De werknemer die arbeidsongeschikt is, heeft recht op doorbetaling van zijn/haar loon tijdens ziekte. Heeft de werknemer dus tijdens zijn/haar ziekte recht op 70% doorbetaling van zijn/haar loon, dan heeft deze werknemer hier ook recht op gedurende zijn/haar vakantieperiode.

TIP: mocht een dergelijke situatie zich voordoen, maak hierover duidelijke afspraken met elkaar en leg deze schriftelijk vast zodat er vooraf voor beide partijen duidelijkheid is, waarmee een eventuele discussie achteraf wordt voorkomen!