Berichten

Bijverdienen?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Let op bijverdiengrens

De zomer komt er weer aan!
Naast hopelijk mooi weer betekent dit ook dat uw werknemers met zomervakantie gaan. Veel bedrijven vangen dit op met studenten. Deze vakantiekrachten werken voor een korte periode of in de zomer meer dan gebruikelijk voor uw bedrijf.

Grensbijverdiensten.
Het is verstandig deze (tijdelijke) medewerkers te wijzen op de zogeheten “bijverdiengrens”. Afhankelijk van hun type studiefinanciering is het mogelijk dat er een grens is gesteld aan hun maximale bijverdiensten. Verdient de student in heel 2017 meer van € 14.215,75 dan moet hij mogelijk een deel van zijn studiefinanciering terugbetalen.

Verschil stelstel.
Dit geldt alleen voor studenten die onder het oude stelsel van studiefinanciering (vóór 1 september 2015) vallen.

Tip.
Studenten die onder het nieuwe leenstelsel vallen, hoeven geen rekening te houden met een bijverdiengrens.

Voor vragen of advies neem contact met ons op (013-5340001).

Arbeidsongeschikte werknemers en hun vakantie

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Het feit dat een werknemer ziek is, neemt niet weg dat hij/zij niet van zijn/haar vakantie kan genieten.

Het is een werknemer toegestaan om op vakantie te gaan tijdens zijn/haar ziekte, mits de werkgever daarvoor toestemming heeft verleend. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor werknemers die wel arbeidsgeschikt zijn.

Een verzoek tot vakantie van een arbeidsongeschikte werknemer kan door de werkgever slechts geweigerd worden indien hij daarvoor een gewichtige reden heeft. Een gewichtige reden kan bijvoorbeeld een advies van een arbo-arts zijn, waarin deze arts aangeeft dat een vakantie het herstel van de werknemer in de weg staat.

Heeft een werkgever geen gewichtige redenen, dan mag de werknemer tegen inlevering van zijn/haar vakantiedagen gewoon op vakantie gaan.

Daarbij komt dat een werknemer tijdens zijn vakantie recht heeft op loon. De werknemer die arbeidsongeschikt is, heeft recht op doorbetaling van zijn/haar loon tijdens ziekte. Heeft de werknemer dus tijdens zijn/haar ziekte recht op 70% doorbetaling van zijn/haar loon, dan heeft deze werknemer hier ook recht op gedurende zijn/haar vakantieperiode.

TIP: mocht een dergelijke situatie zich voordoen, maak hierover duidelijke afspraken met elkaar en leg deze schriftelijk vast zodat er vooraf voor beide partijen duidelijkheid is, waarmee een eventuele discussie achteraf wordt voorkomen!

Vakantiekrachten en seizoenswerkers

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De vakantietijd komt er weer aan.

Het inzetten van (jonge) vakantiewerkers of seizoenarbeiders is een goede oplossing om een tijdelijk tekort aan personeel of een piekdrukte in de zomermaanden op te vangen.

Bij het inzetten van vakantie- en/of seizoenwerkers komt toch meer kijken dan vaak in eerste instantie wordt gedacht. Daarom hierbij een paar aandachtspunten waarmee u rekening kunt houden bij het aannemen van dergelijk arbeidskrachten.

Arbeidsovereenkomst:       
het is vaak verleidelijk om geen arbeidsovereenkomst op te maken bij tijdelijke vakantiekrachten/seizoensmedewerkers. Mocht er echter een conflict ontstaan over bijvoorbeeld de duur van de overeenkomst of de arbeidsvoorwaarden dan is het raadzaam om de gemaakte afspraken toch op papier te hebben in de vorm van een overeenkomst.

Fiscale regelingen:
er zijn een paar fiscale regelingen welke het wellicht interessant maken om vakantiekrachten in dienst te nemen. Het gaat dan om de studenten- en scholierenregeling en de regeling ‘premievrijstelling bij marginale arbeid’. Vooral de laatste zou interessant kunnen zijn.

Arbeidstijdenwet:   
vaak worden minderjarige vakantiekrachten aangenomen in de zomermaanden. Houdt er rekening mee dat er ingevolge de arbeidstijdenwet beperkingen gelden voor jongere werknemers met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en de duur van de arbeid.

Kinderbijslag/studiefinanc. 
bijverdiensten van vakantiekrachten/seizoenwerkers kunnen gevolgen hebben voor de kinderbijslag of de studiefinanciering. Houdt hiermee rekening zodat u achteraf niet met verrassingen wordt geconfronteerd.

Mocht u overwegen om de komende zomerperiode vakantiekrachten of seizoenmedewerkers in dienst te nemen, neemt u dan contact op met onze loonafdeling zij kunnen u op maat adviseren.