Bijdrage Zorgverzekeringswet 2012

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Naast de verhoging van de nominale basispremies van de ZvW wordt met ingang van 2012 de premiegrondslag voor berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage enorm verhoogd!

De premiegrondslag wordt verhoogd van maximaal € 33.427,– in 2011 naar maximaal € 50.065,– in 2012!

Een gedeelte van deze grondslagverhoging meent de overheid te compenseren door het verschuldigde premiepercentage te verlagen van 7,75% naar 7,1%.

Concreet houdt dit het volgende in:

Voor een werknemer met een premiegrondslag van bijvoorbeeld € 33.000:

* Bijdrage en vergoeding werkgever in 2011: € 2.557,–
* Bijdrage en vergoeding werkgever in 2012: € 2.343,–
* Voordeel voor de werknemer: 42% x (2557-2343) € 90,–
* Voordeel voor de werkgever: (2557-2343) € 214,–

Voor een werknemer met een premiegrondslag van bijvoorbeeld € 52.000:

* Bijdrage en vergoeding werkgever in 2011: € 2.590,– (maximum)
* Bijdrage en vergoeding werkgever in 2012: € 3.554,– (maximum)
* Nadeel voor de werknemer: 52% x (3554-2590) € 500,–
* Nadeel voor de werkgever: (3554-2590) € 964,–

De eerste loonberekening van januari 2012 kan voor de werknemers dan ook tot een behoorlijke verrassing leiden. De hogere inkomens gaan er door deze maatregel circa € 40,– per maand op achteruit en de loonkosten stijgen met circa € 1.000,– per jaar!

3 antwoorden
 1. Th. Valk
  Th. Valk zegt:

  Ik heb een pensioenuitkering van 1134,45 bruto per maand.
  Tot en met 2011 ontving ik netto 950,37. Dit was inclusief een Bijdrage ZVW van 87,92 hetgeen ook weer in mindering gebracht werd als afdracht voor werkgever.
  In 2012 verdwijn t voor mij deze bedrage en wel blijft de afdracht als minpost op loonstrookje staan
  zpday mijn netto inkomen hieruit met circa 70 euro verminderd wordt.
  Is dit wettelijk zo? Zo niet kan ik dan hier de pensioenverstrekker op aanspreken?
  Bij voorbaat dank voor Uw medewerking.
  met vr.gr.
  Th. Valk

  • Judith Brands
   Judith Brands zegt:

   Beste Th Valk,

   Hierbij de reactie van Mark Verspaandonk van onze loonafdeling;

   Geachte heer/mevrouw Th. Valk,

   Op zich is het een vreemde situatie die u schetst.

   Uit uw vraag blijkt dat het pensioenfonds/verzekeraar de verplichte inhouding voor de Zorgverzekeringswet (ZvW) tot en met 2011 ook aan u heeft vergoed. Normaliter gebeurd dat niet en wordt de premie voor de ZvW alleen maar ingehouden op de netto uitkering.

   In het pensioenreglement kan echter opgenomen zijn dat het pensioenfonds/verzekeraar verplicht is om de bijdrage wel te vergoeden! Het is hoe dan ook vreemd dat er tot en met 2011 wel een vergoeding werd verstrekt en vanaf dit jaar niet meer.

   Wij verzoeken u dan ook om het pensioenreglement na te kijken en/of contact op te nemen met het pensioenfonds/de verzekeraar.

   Tot een nadere toelichting graag bereid, verblijven wij,

   Met vriendelijke groet,

   LDE Accountants

   Afdeling loonadministratie

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie