Bijdrage Zorgverzekeringswet 2012

Naast de verhoging van de nominale basispremies van de ZvW wordt met ingang van 2012 de premiegrondslag voor berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage enorm verhoogd!

De premiegrondslag wordt verhoogd van maximaal € 33.427,– in 2011 naar maximaal € 50.065,– in 2012!

Een gedeelte van deze grondslagverhoging meent de overheid te compenseren door het verschuldigde premiepercentage te verlagen van 7,75% naar 7,1%.

Concreet houdt dit het volgende in:

Voor een werknemer met een premiegrondslag van bijvoorbeeld € 33.000:

* Bijdrage en vergoeding werkgever in 2011: € 2.557,–
* Bijdrage en vergoeding werkgever in 2012: € 2.343,–
* Voordeel voor de werknemer: 42% x (2557-2343) € 90,–
* Voordeel voor de werkgever: (2557-2343) € 214,–

Voor een werknemer met een premiegrondslag van bijvoorbeeld € 52.000:

* Bijdrage en vergoeding werkgever in 2011: € 2.590,– (maximum)
* Bijdrage en vergoeding werkgever in 2012: € 3.554,– (maximum)
* Nadeel voor de werknemer: 52% x (3554-2590) € 500,–
* Nadeel voor de werkgever: (3554-2590) € 964,–

De eerste loonberekening van januari 2012 kan voor de werknemers dan ook tot een behoorlijke verrassing leiden. De hogere inkomens gaan er door deze maatregel circa € 40,– per maand op achteruit en de loonkosten stijgen met circa € 1.000,– per jaar!