Tips voor een goede conditie

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Een goede conditie is belangrijk voor de gezondheid, zowel persoonlijk als zakelijk. Met de zakelijke conditie (in het kader van een bedrijfsoverdracht) bedoelen we het zogenaamde verkoopklaar maken van het bedrijf. Ondernemers hebben een hekel aan het nadenken over een bedrijfsoverdracht. Hierdoor bestaat vaak op het laatste moment pas aandacht voor het verkoopklaar maken van het bedrijf om een zo’n hoog mogelijke verkoopprijs te realiseren. Doorgaans te laat! Goede voorbereiding, ofwel een goede conditie van het bedrijf, blijkt waardeverlies te voorkomen.

Voor een goede conditie van het bedrijf dienen verschillende aspecten beoordeeld te worden.

De structuur

Een optimale juridische en fiscale structuur is essentieel in het verkoopklaar maken van het bedrijf. Bij het opzetten van een structuur dient zoveel mogelijk gekeken te worden naar uw uitgangspunten voor een overdracht. Indien de bestaande structuur aanpassing behoeft, dient rekening gehouden te worden met fiscale wachttijden van 3 tot 6 jaar.

De cijfers

Voor de presentatie is het een absolute pre als de jaarrekening er verzorgd uitziet. Daarnaast is een op orde en up-to-date zijnde administratie van belang voor het snel inzichtelijk maken van de financiële situatie, middels managementsrapportages en tussentijdse cijfers. Inhoudelijk geldt dat het opschonen en normaliseren van de cijfers wenselijk is, waardoor een helder financieel beeld ontstaat. Hierbij moet u onder andere denken aan balansposten, die een privé karakter hebben, het verwerken van de oninbaarheid van vorderingen en de incourantheid van voorraden en het overboeken van overtollig liquide middelen. Voor de resultatenrekening geldt dat uw salaris of managementfee (en eventueel van familieleden) naar een normaal niveau gebracht wordt. Ditzelfde geldt voor de huur van (wellicht uw eigen) onroerend goed.

Risicofactoren beperken

Een koper maakt een inschatting van risico’s, die hij loopt, en zal deze ‘meenemen’ in de waardering van het bedrijf (middels de disconteringsvoet). Deze risico’s beperken, kan daardoor waardeversterkend werken. Enkele punten van belang zijn:

 

  • De (on)afhankelijkheid van u als eigenaar (persoonlijke goodwill) voor wat betreft uw persoonlijke contacten en kennis, die essentieel zijn voor de continuïteit van het bedrijf. Uw kennis, ervaring en contacten zal tijdig overgedragen moeten worden aan uw medewerkers;
  • De samenstelling van uw personeelsbestand (waar zit de kennis?) en het verloop binnen het bestand;
  • De samenstelling van uw klantenbestand (veel grote klanten of juist een goede spreiding?) en het bestaan van contracten met uw klanten;
  • Het hebben van vaste leveranciers en het bestaan van onderliggende contracten;
  • De risicospreiding van de bedrijfsactiviteiten;
  • Het track record van uw bedrijf;

Directe voorbereiding op de overdracht

Voordat u uw bedrijf in de verkoop brengt, zal een waardering gemaakt worden. Op basis van de waardering wordt de vraagprijs vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk om de haalbaarheid en financierbaarheid van een transactie te toetsen en daardoor de voorwaarden voor de eigen inbreng van een koper vast te stellen. Op deze manier kan een gedegen kopersprofiel opgesteld worden.

Daarnaast dient het moment waarop het verkooptraject opgestart wordt een weloverwogen besluit te zijn. De ontwikkelingen in de (algemene) economie en de branche zijn belangrijk om in de gaten te houden, kijkende naar de toekomstverwachtingen en overnameactiviteiten. Echter, ook intern moet het moment goed zijn. Simpel gezegd, moet u goed nieuws meenemen in de overdracht en slecht nieuws prepareren voordat u tot overdracht over gaat.

 

Tenslotte
Een bedrijf dat verkoopklaar is, verkoopt beter dan een bedrijf dat hiertoe geen actie heeft ondernomen. De accountant van de koper zal in zijn due diligence (bedrijfsonderzoek) trachten de vinger op de zere plekken van uw bedrijf te leggen. Om er achter te komen of uw bedrijf verkoopklaar is, kunt u zelf een onderzoek uit laten voeren, dat voorafgaand aan de opstart van het verkooptraject plaats vindt. Op die manier kunt u de zere plekken repareren en gezond de verkoop in gaan!

 

Wij wensen u een goed conditie! Samen op koers!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie