Administratie jaarafsluiting 2011 – opening boekjaar 2012

We hebben hieronder een aantal punten opgesomd voor een goede administratieve start van het jaar 2012: 

–         Gebruik in het jaar 2012 voor het gehele jaar dezelfde kleur ordners.

–         Als het niet nodig is in uw boekhoudpakket, verwerk de administratie dan niet. Op deze wijze kunnen er altijd nog correctiejournaalposten ingeboekt worden.

–         Maak de volgende ordners aan voor het jaar 2012 (mocht u een kleine administratie hebben, werk dan met tabbladen):

 • inkoopmap (gesorteerd in betaalde en onbetaalde facturen)
 • verkoopmap (gesorteerd in ontvangen en niet ontvangen facturen)
 • kasmap
 • bankmap

–         Verzamel voor het jaar 2011 alvast de volgende gegevens voor ons (de accountant) voordat u de ordners archiveert:

 • Financieel jaaroverzicht over het jaar 2011 van de bank (of het laatste bankafschrift van het jaar 2011)
 • Financieel jaaroverzicht over het jaar 2011 van de beleggingen
 • Voorraadlijst per 31-12-2011
 • Onderhanden werken op 31-12-2011
 • Een uitdraai van de grootboekmutaties en de kolommenbalans over het jaar 2011
 • Facturen van investeringen (boven de € 450)
 • Alle BTW aangiftes over het jaar 2011
 • De openstaande posten debiteuren per 31-12-2011 (loop deze ook even door of er geen posten op staan die al ontvangen zijn)
 • De openstaande posten crediteuren per 31-12-2011 (loop deze ook even door of er geen posten op staan die al betaald zijn)
 • Een overzicht van de kosten/ opbrengsten m.b.t. het jaar 2011 waarvan de factuurdatum of de betaling/ ontvangst in het jaar 2012 plaatsvindt.

–         U kunt de administratie van het jaar 2004 en eerdere jaren vernietigen.