Eenvoudiger gaan ze het niet maken….

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Van ingewikkeld naar nog ingewikkelder.

De wijzigingen die traditiegetrouw op 1 januari in werking treden, maken de belastingwetgeving niet simpeler. Of voordeliger. Of leuker.

Verreweg de meeste wijzigingen zien we op tariefschijven, drempels en vrijstellingsbedragen die worden aangepast aan de inflatie. Slechts cijfermatige aanpassingen dus. Keuzes om het systeem te veranderen ontbreken volledig.

Zelfs inhoudelijke wijzigingen zijn er amper en waar we die aantreffen, kiest de wetgever onveranderlijk voor het invoeren van nog complexere regels.

Neem de autobelastingen. Een oerwoud aan gedetailleerde regelingen, en dat wordt erger:

  • De BPM wordt in de komende jaren volledig CO2-gebaseerd, maar per 1 juli wordt nog wel een nieuwe 4e tariefschijf toegevoegd.
  • De grenswaarden voor lagere bijtelling veranderen 2x in 2012 en daarna jaarlijks.
  • In 2014 komt een 6e bijtellingscategorie bij: 0%, 7%, 14%, 20%, 25% en 35%.
  • “Oude” oldtimers blijven helemaal vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Sommige “Nieuwe” oldtimers (ingebruikname na 1986) maar deels.

Je zult maar een auto willen verkopen en de klant vraagt naar de fiscale bijtelling….

RDA Aftrek.

Is er dan helemaal niets gunstigs te melden? Toch wel, er is een positieve verandering op het gebied van onderzoek en ontwikkeling:

  • Invoering van de Research & Development Aftrek.
    Deze RDA aftrek biedt bedrijven een extra aftrekpost.
  • De omvang van de aftrek is gelijk aan 40% van de investeringen en kosten (anders dan loonkosten) van de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.
  • De maximale netto besparing voor B.V.’s is 10%, voor overige ondernemers is de besparing maximaal 20,8%

Naast de nieuwe RDA aftrek behoudt de Inkomstenbelasting de bestaande S&O aftrek
(€ 12.310) voor ondernemers die doen aan Speur en Ontwikkelingswerk. Hetzelfde in de Loonbelasting voor de afdrachtvermindering voor werkgevers die personeelsleden inzetten voor S&O. Ook deze blijft in stand, zij het tegen een lager percentage van 42%.

Giftenaftrek ANBI.

Een tweede gunstige aanpassing betreft de giftenaftrek in de inkomstenbelasting. Schenkingen aan ANBI’s (goede doelen) die als culturele instelling zijn aangemerkt, tellen voortaan voor 125% mee in de giftenaftrek.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie