Wat doet u dadelijk met uw cijfers 2012?

Binnenkort zijn bij de meeste bedrijven de jaarcijfers 2011 bekend. Maar wat doet u hier nu mee? Immers het jaar is al weer voorbij en u moet als ondernemer niet terugkijken maar vooruit blijven kijken. De berichtgeving in de markt over recessies, dubbele dip etc baren zorgen.
U moet deze zorg serieus nemen en trachten de zorg te minimaliseren. U zal de koers van het bedrijf verder uitzetten en er voor moeten waken dat u op koers blijft.

Om u hierbij te helpen hebben we een speciaal ontwikkelde managementtool. Een “dash-board” met toekomstverwachtingen. Dit dash-board wordt gevuld met uw cijfers 2011 aangevuld met nadere informatie over de toekomst. Met deze tool bent u in staat om samen met ons periodiek te bekijken of u nog op koers ligt.

Ook voor dit product hanteren wij een vaste productprijs voor de inventarisatie en de opzet. Deze prijs bedraagt € 750,- éénmalig. Indien u interesse hebt in dit product kunt u contact opnemen met ons voor nadere informatie of inzicht.

http://www.ldeaccountants.nl/17-08-2011/uw-toekomstig-resultaat