Drastische actie: Wetsvoorstel Personenvennootschappen ingetrokken door minister Opstelten

Dit voorstel was al 9 jaar in behandeling bij de Kamers. Bedoeld om te stroomlijnen, zouden vrijwel alle VOF’s en Maatschappen verplicht omgezet worden in Openbare Vennootschappen.

Na commentaar uit het bedrijfsleven heeft de minister nu echter besloten om het wetsvoorstel in te trekken.

Deze intrekking zal bij velen zeer welkom zijn. Buiten de OVR (Openbare Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid) bood het wetsvoorstel geen echte verbetering ten opzichte van de huidige praktijk, maar toch zouden alle bestaande VOF’s en maatschappen verplicht zijn kosten te maken om hun akten opnieuw te laten opstellen