Oprichten FLEX-BV nog simpeler?

Geinterviewd door de Telegraaf heeft minister Verhagen aangekondigd dat voor de oprichting van een BV straks geen notaris meer nodig zal zijn.

Dit voorstel zou toegevoegd worden aan het (al jaren) in behandeling zijnde voorstel voor de Flex-BV, de nieuwe BV die ook vrijgesteld wordt van het minimum-kapitaal van € 18.000.

De vereenvoudiging van het oprichtingstraject en de kostenbesparing zijn natuurlijk altijd welkom, maar de vraag is in hoeverre een dergelijke “uitgeklede” BV nog bescherming biedt aan de ondernemer. Er zal immers wisselgeld nodig zijn voor het opheffen van de waarborgen die de notariele akte en het minimumkapitaal nu nog bieden. Zodra het wetsvoorstel voor de Flex-BV en de flankerende fiscale aanpassingen definitief zijn, zal dat duidelijk worden.