LDE online

LDE online is de link naar alle online toepassingen die we via onze website faciliteren.

Daarnaast zijn we druk doende om een klantenportaal in te bouwen welke onder LDE online zal komen. In dit klantenportaal zal directe communicatie in een beveiligde omgeving met elkaar plaats kunnen vinden. Hier kunt u op ieder gewenst moment uw jaarrekeningen ophalen, fiscale aangiften, loonstroken, briefwisselingen etc.

Het is ons digitaal dossier van u welke wij aan u digitaal ter beschikking stellen. Hierdoor bent u niet meer afhankelijk van de openingstijden van kantoor en de bereikbaarheid van bepaalde personen. U kunt de gewenste informatie namelijk rechtstreeks van onze site afhalen. Uiteraard, en dat kunnen we niet genoeg benadrukken, enkel in een beveiligde omgeving.