Uw toekomstig resultaat

Binnen LDE Accountants B.V. hebben we een aantal tools gebouwd ten einde snel en duidelijk managementinformatie te verkrijgen. Wij maken hier gebruik van een zeer professioneel softwarepakket alsmede van zelf samengestelde overzichten.

Branche-informatie wordt gekoppeld en uw cijfers worden periodiek vergeleken met de verwachtingen, verleden en de branche. Dit teneinde samen met u te kunnen bepalen of de uitgezette koers ook financieel gevolgd wordt en om tijdig bij te sturen indien dit noodzakelijk blijkt te zijn.