Artikelen door LDE Accountants

Vaste prijzen accountantsdiensten

Binnen onze wereld van accountantsdiensten is het nog steeds gebruikelijk om op basis van nacalculatie (uren x tarief) te factureren. Voor de basiswerkzaamheden, die jaarlijks terugkerend zijn, is dit volgens ons een achterhaald systeem. Immers het product dat we jaarlijks leveren is bekend en we kunnen inschatten hoeveel tijd de werkzaamheden in beslag gaan nemen. […]

Uitnodiging voor het Gratis Goirles Ondernemersspreekuur

Wanneer? Woensdag 28 maart 2012 Hoe laat? Van 17.00 uur tot 19.00 uur Waar? Foyer CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1 Kosten? Gratis! Woensdag 28 maart kunnen ondernemers in Goirle wederom gebruik maken van het Gratis Ondernemersspreekuur in CC Jan van Besouw. Ondernemers kunnen daar vrij inlopen om hun vragen te stellen aan de deskundigen, over de […]

De activatransactie voor de IB-onderneming

Bij de overdracht van een onderneming kan de transactie op verschillende wijzen worden opgezet, hetzij door middel van een overdracht van activa (en passiva), hetzij door een overdracht van aandelen. Indien de onderneming gevoerd wordt in de inkomstenbelastingsfeer, zoals bijvoorbeeld een eenmanszaak of een VOF, dan is immer sprake van een activatransactie. In dit deel […]

Gratis training werken met Excel

Op vrijdag 23 maart a.s. organiseert LDE Accountants in samenwerking met Audiss een gratis workshop werken met Excel. De training zal gegeven worden in het gebouw van Tilburg Innovation Center (TIC), gevestigd aan de Maidstone 20 te Tilburg. Voor meer informatie en voor inschrijving verwijzen wij naar onderstaande link. http://www.audiss.nl/Trainingen/RendementuitExcel.aspx

Loonbeslag

Steeds vaker krijgen werkgevers te maken met deurwaarders die beslag leggen op het loon van een werknemer.De werkgever ontvangt van de deurwaarder een formulier waarop aangegeven moet worden hoeveel loon de werknemer verdient uit hoofde van de arbeidsovereenkomst. Rekeninghoudend met de beslagvrije voet kan er een gedeelte van het netto loon onder het beslag vallen. […]

Loont sparen bij de fiscus?

Hebt u recht op een teruggave bij de belastingdienst dan vangt de te vergoeden rente aan vanaf 1 januari na afloop van het desbetreffende belastingjaar. Er zijn zelfs plannen geweest deze rente pas vanaf  1 juli na het belastingjaar te laten ingaan. Een half jaar later! Het komt er dus op neer dat als u […]

De 5 meest gestelde vragen over Snelstart

De 5 meest gestelde vragen over Snelstart Vraag 1: hoe maak je een jaarafsluiting? Je gaat naar ‘extra’ en kiest daar voor ‘boekjaar afsluiten’. In het volgende scherm kies je bij de optie beginbalans voor ‘alle balansrekeningen’ en daarna kies je voor ‘jaar 2011 afsluiten’ De jaarafsluiting is nooit definitief, dus mocht je toch nog […]

BTW-privégebruik auto’s

Recent is er geproceerd over de BTW-correctie die moet worden toegepast bij privé-gebruik van auto’s van de zaak. Met name aan de orde is de vraag of de koppeling aan de bijtelling in de inkomstenbelasting wel terecht is. Het Europese hof heeft bij een op 24 februari 2012 gepubliceerd arrest (Van Laarhoven, nummer C?594/10) beslist […]

Gratis Ondernemersspreekuur Goirle

Wanneer? Woensdag 29 februari 2012 Hoe laat? Van 17.00 uur tot 19.00 uur Waar? Foyer CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1 Kosten? Gratis! Volgende week kunnen ondernemers in Goirle wederom gebruik maken van het Ondernemersspreekuur. Initiatiefnemers zijn de Gemeente Goirle, OJW Advocaten, LDE Accountants, Smeets & Weijmer, Rabobank en KMB Corporate Finance. Allemaal […]

Uniform loonbegrip met ingang van 2013

Het uniforme loonbegrip wordt met ingang van 1 januari 2013 ingevoerd. Afgelopen vrijdag, 10 februari 2012, heeft publicatie van het besluit in het staatsblad de inwerkingtreding per 1 januari 2013 geregeld. Vanaf 1 januari 2013 zal er daarom één loonbegrip van toepassing zijn voor zowel de loonbelasting/premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage voor […]