Berichten

De vernieuwde Arbowet

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De vernieuwde Arbowet

 De vernieuwde Arbowet is al ingegaan op 1 juli 2017 maar werkgevers en arbodienstverleners hebben tot 1 juli 2018 de tijd gekregen om de bestaande contracten aan te passen aan de nieuwe eisen.

Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen in deze vernieuwde Arbowet?

  • Allereerst is er sprake van invoering van een basiscontract. Het basiscontract moet voldoen aan minimale eisen. In dit basiscontract worden rechten en plichten van werkgever, werknemers en arbodienstverleners vastgesteld. Het basiscontract is vanzelfsprekend uit te breiden naar gelang de wensen van de werkgever.
  • Er moet sprake zijn van een open spreekuur. Dit houdt in dat iedere werknemer het recht heeft om de bedrijfsarts te bezoeken ook als de werknemer nog niet ziek is. Dit zou bijvoorbeeld kunnen als de werknemer vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot zijn werk c.q. arbeidsomstandigheden.
  • In de vernieuwde Arbowet is geregeld dat de bedrijfsarts altijd vrije toegang moet krijgen tot iedere werkplek. De bedrijfsarts krijgt op deze wijze een beter inzicht in de arbeidsomstandigheden.
  • De werknemer heeft het recht op een second opinion. Twijfelt de werknemer aan het oordeel van de bedrijfsarts, dan heeft de werknemer zonder toestemming van de werkgever het recht om een andere bedrijfsarts te bezoeken. Deze second opinion is voor rekening van de werkgever.
  • De bedrijfsarts krijgt ook een adviserende rol op het gebied van verzuimbeheersing en het toepassen van preventieve maatregelen.
  • Beroepsziekten dienen voortaan door de bedrijfsarts gemeld te worden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
  • De bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben.
  • Er komt een belangrijkere rol voor de preventiemedewerker. Iedere onderneming dient een preventiemedewerker aan te wijzen. De preventiemedewerker biedt onder andere ondersteuning aan de overige medewerkers op het gebied van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen of gevaarlijke machines.
  • Bij het niet naleven van het basiscontract kan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen.

Het is dus zaak om na te gaan of het contract wat u hebt afgesloten voldoet aan de vernieuwde Arbowet!

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op (013-5340001).