Berichten

Algehele lockdown: welke maatregelen kunt u aanvragen?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Gisteren hebben we allemaal een bittere pil te verwerken gekregen: vanaf vandaag geldt er weer een algehele lockdown, in elk geval tot dinsdag 19 januari. Hoewel dat gisteren in de loop van de dag al uitlekte, is dat natuurlijk rauw op uw dak gevallen. Net als tijdens de vorige lockdown zijn er noodmaatregelen om u als ondernemer zo goed mogelijk door de crisis heen te helpen. In grote lijnen waren die al een tijdje bekend, maar om alvast wat onzekerheid weg te nemen, zetten we hier toch vijf belangrijke punten op een rijtje.

1.    Lonen: verlengde aanvraagtermijn NOW voor oktober tot en met december

In eerste instantie waren aanvragen NOW voor oktober tot en met december mogelijk tot en met zondag 13 december. Door de lockdown zullen er meer ondernemingen zijn die een omzetverlies van 20% of meer verwachten en ervaren. Daarom is de aanvraagtermijn verlengd tot en met zondag 27 december.
Vanzelfsprekend zijn wij u graag behulpzaam bij een aanvraag, indien gewenst.

2.    Belastingen: bijzonder uitstel van betaling ivm coronacrisis

Zoals in de vorige mail gemeld, kan ook het bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. Op eerste verzoek ligt de invordering voor drie maanden stil. Daarna kan het uitstel verlengd worden.

U heeft tot uiterlijk 1 april 2021 de tijd om uitstel van betaling, of verlenging daarvan, aan te vragen. Na verlenging moet vanaf 1 juli 2021 de opgebouwde schuld worden voldaan. Daarvoor krijgt u 3 jaar de tijd.

Het gematigd boetebeleid blijft ook van kracht: opgelegde verzuimboetes worden verminderd tot nihil zolang het uitstel loopt.

Als u al verzocht heeft om verlenging van het bijzonder uitstel loopt dat uitstel automatisch tot 1 april 2021. Daarvoor hoeft u dus niets extra’s te doen. Als u nog niet om verlenging van het uitstel verzocht heeft, zouden wij u adviseren dat wel te doen c.q. door ons te laten doen.

3.    Vaste lasten: TVL

De verruimde TVL voor het vierde kwartaal kan tot en met vrijdag 29 januari 2021 om 17:00 uur aangevraagd worden. Daarvoor is een omzetdaling van 30% vereist. Men gaat daarvoor uit van de aangiften omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2019 en 2020.

Voor de TVL in het vierde kwartaal is het vergoedingspercentage aangepast. Eerder werd 50% van de berekende vaste lasten vergoed. Dat wordt nu afhankelijk van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 30% blijft het vergoedingspercentage 50%, bij een omzetdaling van 100% wordt het vergoedingspercentage 70%.

4.    Zelfstandigen en dga’s: Tozo

Mocht uw nettowinst, ondanks de genoemde maatregelen, toch onder het sociaal minimum komen, dan kan ook een aanvraag voor de Tozo gedaan worden bij de gemeente. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het huishoudinkomen en bedraagt maximaal 1.500 euro (netto) voor gehuwden of 1.050 euro (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen.

Let op: men gaat uit van huishoudinkomen, wat betekent dat het eventuele inkomen van uw partner wordt meegeteld.

Ook hierbij kunnen wij u uiteraard behulpzaam zijn. Neemt u daarvoor contact op met ons kantoor.

5.    Tussen wal en schip?

Omdat de financiële noodmaatregelen zeer generiek en robuust zijn opgesteld, kan het voorkomen dat de tegemoetkomingen voor uw situatie geen uitkomst bieden.

Vanwege het ontbreken van een referentieomzet bieden de NOW en TVL voor starters bijvoorbeeld nauwelijks soelaas.

Bijzonder uitstel van betaling kan wel altijd aangevraagd worden. Ook kunnen diverse kredietregelingen worden gebruikt (BMKB, COL en kleine kredieten via Qredits). Daarnaast verkent het kabinet opties om het (buffer)vermogen van starters te versterken evenals extra (overbruggings)kredieten.

Ook overwegen sommige gemeenten, bijvoorbeeld de gemeente Tilburg, om starters extra te ondersteunen.