Berichten

De wanbetaler bepaalt uw werkkapitaal

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Het economische bureau van ING berichtte deze week dat de wanbetaler het bedrijfsleven fors wat geld kost. Voornamelijk in de branches bouw, industrie en transport is de schade groot. Dit zijn tevens de branches waar de marges toch al dun zijn. Het is een logisch gevolg dat wanbetalers uw werkkapitaalspositie bepalen. Het niet ontvangen of het zeer laat ontvangen van gefactureerde omzet leidt tot een liquiditeitsdruk in uw eigen onderneming.

Eerder hebben al eens een blog gewijd aan het Werkkapitaal van de onderneming. Een van de belangrijke punten, die in deze blog genoemd worden is het bewaken van de debiteuren. Onderstaand zullen we enkele tips aandragen, die mogelijk kunnen bijdragen aan het bewaken van de debiteuren.

Tips om uw debiteuren te bewaken en wanbetalers aan te pakken
Een goed begin is het halve werk. Ofwel, er zijn zaken, die u al kunt regelen alvorens mogelijke betalingsproblemen van uw klanten ontstaan. 

 • Ken uw klanten. Hiermee wordt bedoeld dat u weet hoe uw klant zijn organisatie heeft ingericht, zowel intern als juridisch. Het is van belang om te weten welke rechtsvorm de klant heeft in verband met aansprakelijkheden van de eigenaar/ eigenaren maar ook wiel verantwoordelijk cq bevoegd is en dus aangesproken kan worden.
 • Zorg voor goede algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Bij de opzet van de onderneming is het gebruikelijk/ logisch om de voorwaarden de definiëren. Het zorgt voor duidelijkheid richting uw klanten en het biedt u de middelen om stappen te nemen.
 • Regel een (rechtsbijstands)verzekering, waarin tevens incassomaatregelen voorzien zijn.

De volgende punten zijn van belang als daadwerkelijk facturen verzonden zijn en de betaling bewaakt dient te worden en/of wanbetalers aangepakt dienen te worden. De punten worden enigszins in chronologische volgorde weergegeven. 

 • Beoordeel en analyseermogelijke veranderingen in het betalingsgedrag van uw klanten. Hieruit kan reeds enige informatie worden gehaald, voor wat betreft de situatie waarin uw klant zit/ gaat komen, met als gevolg wanbetaling.
 • Stuur tijdig en regelmatig betalingsherinneringen. Geef hierbij tevens aan dat mogelijk rente en kosten verschuldigd zullen zijn. Het sturen van herinneringen is tevens van belang voor de dossiervorming, in het geval de post ter incasso wordt aangeboden. Overigens geldt voor de dossieropbouw sowieso dat zoveel mogelijk informatie verzameld dient te worden omtrent uw klant, zoals bankrekeningen en klanten van de onderneming.
 • Pas nieuwe leveringen/diensten aan. Indien een klant oude facturen niet voldoet, dient beoordeeld te worden in hoeverre nog gewerkt wordt voor deze klant. Nieuwe werkzaamheden dienen dan uitgesteld of niet uitgevoerd te worden.
 • Schriftelijke vastlegging van betalingsafspraken. Indien een klant (uit zichzelf) aangeeft, dat de betaling van de facturen wat lastiger is, kunnen betalingsafspraken gemaakt worden. een gedegen vastlegging is hierbij essentieel. Mogelijk kan een rente afgesproken worden, met betrekking tot het gegeven krediet.
 • Regel zekerheden. In het geval van betalingsafspraken is het wenselijk om zekerheden te krijgen. Denk hierbij aan eigendomsvoorbehoud, pandrechten, een bankgarantie of vooruitbetaling. Hierdoor bestaat een garantie dat het schuldig gebleven bedrag (grotendeels direct of indirect) ontvangen zal worden.

Tenslotte
Door uw debiteurenstand te bewaken en daarmee enerzijds de inkomende geldstromen te beheren en anderzijds afboeking van (dubieuze) oninbare vorderingen te voorkomen, kan uw werkkapitaalspositie bewaakt worden. Dit voorkomt liquiditeitsproblemen voor uw onderneming. Tevens is de kans dat u zelf aangepakt dient te worden door uw leveranciers vele malen kleiner.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze blog, kunt u contact opnemen met ons kantoor, François Hendrikx (francois@ldeaccountants.nl) of Bart de Volder (bart@ldeaccountants.nl).

Opstart administratie 2014

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Als ondernemer bent u weer volop bezig om de administratie van 2013 af te ronden en de administratie van 2014 op te starten.

Hieronder treft u een overzicht van zaken, waar u rekening mee moet houden;

 • Zorg voor nieuwe mappen (digitaal en/of hardcopy) waar de facturen en bankafschriften in opgeborgen kunnen worden. Indien u hardcopy mappen gebruikt, heeft het de voorkeur dat per jaar een andere kleur gebruikt wordt. Op deze manier kunt u makkelijk zaken raadplegen;
 • De papieren administratie van 2013 kunt u opbergen in het archief. Deze moet 7 jaar bewaard worden in verband met (een mogelijke) belastingcontrole;
 • Bekijk de openstaande postenlijst debiteuren en crediteuren per 31-12-2013, zodat u kunt beoordelen of bepaalde facturen open zijn blijven staan of dat er met het boeken iets fout is gegaan. Stuur debiteuren, waarvan de betalingstermijn is verstreken, een aanmaning/herinnering;
 • Zet de factuurnummering goed, als u een jaarcyclus bij de factuurnummering gebruikt, bijv. 2014001;
 • Bij de boekhoudpakketten snelstart en imuis online moet een jaarovergang/afsluiting uitgevoerd worden, zodat de beginsaldi van de bank en kas worden overgenomen naar 2014. Dit voert u op de volgende wijze uit:

Imuis online

U gaat naar financieel en dan vervolgens naar jaaraansluiting

Snelstart

U gaat naar  extra en dan vervolgens naar boekjaar afsluiten. U kiest vervolgens voor het overnemen van de beginbalans voor alle balansrekeningen. Nu kunt u kiezen voor jaar 2013 afsluiten.

Als u nog tips en/of vragen hebt over de afsluiting van 2013 en de opstart van 2014 kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.

Automatiseer uw administratie zo spoedig mogelijk

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Dankzij de crisis staan vele ondernemingen onder druk. Het laatste waar de ondernemer dan aan denkt, is het op orde houden van de administratie, hetgeen uiteindelijk kan resulteren in hogere kosten. Om dit te voorkomen, en om tijd te besparen, kan de ondernemer denken aan het automatiseren van de administratie. De mogelijkheden zijn enorm en de vele functies zitten doorgaans al in het standaard administratiepakket. Vooralsnog worden deze echter door veel ondernemers nog niet gebruikt.

Enkele functies, die in de meeste pakketten aanwezig zijn of kunnen worden aangekocht, zijn:

 • Bankafschriften inlezen;
 • Financiële mutaties inlezen;
 • Verkoopfacturen maken;
 • Herkenning van E-facturen.

Daarbij zijn er (grote) kassystemen, die direct in het boekhoudpakket ingevoerd kunnen worden.

Door het automatiseren van de administratie wordt de betrouwbaarheid van de cijfers vergroot, aangezien de foutenkans minder wordt. Tevens heeft u beter en sneller inzicht in uw recente/geüpdate cijfers. Iets dat uw stakeholders, zoals bijvoorbeeld uw bank, zeer zeker zullen waarderen.

Laat u adviseren omtrent de automatisering van de administratie, zodat ook u meer tijd over heeft voor hetgeen waar u het best in bent en hetgeen u het liefste doet, ondernemen!

Verplichtingen inzake de omzetbelasting?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Welke zaken moeten uit de administratie blijken per tijdvak dat de aangifte omzetbelasting ingediend moet worden:

–          Facturen die u aan klanten stuurt (verkoopfacturen)
–          Facturen die u van de leverancier ontvangt (inkoopfacturen)
–          Uitgaven, die rechtstreeks in de bank en kas geboekt worden
–          Ontvangsten die rechtstreeks in de bank en kas geboekt worden
–          Privé gebruik van goederen (privé gebruik zakelijke auto, accountant en telefoon)

Bovenstaande zaken kunt u bijhouden in een administratiepakket, waar de omzetbelasting meteen uit de desbetreffende facturen geboekt worden, als dit in ieder geval goed is ingericht in het administratiepakket.

U gebruikt hier de volgende dagboeken voor: Verkoopboek, inkoopboek, kasboek en bankboek.

Voor zaken met het buitenland, moet u ook bijhouden welke facturen naar het buitenland zijn gestuurd of ontvangen.

Hier zit ook nog de splitsing in van binnen de EU en buiten de EU. U kunt het beste in de administratie aparte grootboekrekeningen, inzake de inkoop en verkoop bijhouden zodat met de aangifte omzetbelasting meteen duidelijk is wat waar aangegeven moet worden. De volgende grootboekrekeningen moeten aangemaakt worden:

–          Omzet binnen EU
–          Omzet buiten EU
–          Inkoop binnen EU
–          Inkoop buiten EU

Op de factuur van de leveranciers binnen EU moet het omzetbelastingnummer van de leverancier zijn vermeld, want anders heeft u geen recht op de verlegging van de omzetbelasting.

Verplichte gegevens op uw factuur

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Het is verplicht om een aantal gegevens te vermelden op een factuur. U vermeldt op uw facturen altijd minimaal de volgende basisgegevens:

 • uw naam, adres en BTW nummer
 • uw KvK-nummer (als u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)
 • een uniek factuurnummer
 • de datum waarop de factuur gemaakt is
 • de naam en het adres van uw afnemer
 • de datum waarop, of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd
 • het aantal geleverde goederen of diensten
 • een omschrijving van de goederen en/of diensten die u hebt geleverd
 • het BTW tarief dat u in rekening brengt
 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief BTW
 • het BTW bedrag

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.