Berichten

Tip voor de DGA (uitkeringstoets bij dividend)

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Op 1 oktober is het nieuwe bv-recht ingegaan. Veel ondernemers met een bestaande bv gaan ervan uit dat het nieuwe recht niet op hen van toepassing is. Dat is maar gedeeltelijk waar.

Het klopt dat bestaande statuten niet hoeven worden aangepast. Maar waar veel ondernemers geen rekening mee houden is de uitkeringstoets die geldt als de bv dividend gaat uitkeren. Ook bij bestaande bv’s moet deze worden toegepast.

Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan de dividenduitkering en zal vooraf een uitkeringstoets moeten uitvoeren. Uit de toets moet blijken dat de bv ook na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Als achteraf blijkt dat de goedkeuring niet verleend had mogen worden kan dit leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid en terugbetaling van de ontvangen dividenduitkering door de aandeelhouder.

Pas extra op als u pensioen in eigen beheer heeft !

Wilt u dividend uitkeren, sluit dit dus vooraf kort met uw accountant / relatiebeheerder.

Definitief: Flex BV vanaf 1 oktober 2012

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De Eerste Kamer heeft op 12 juni de wet aangenomen die het oprichten van een B.V. veel eenvoudiger maakt.

Afgeschaft worden het verplichte minimumkapitaal van € 18.000, de bankverklaring bij oprichting in contanten en de accountantsverklaring bij inbreng in natura. Ook de inrichting van de statuten mag veel eenvoudiger zijn dan nu het geval is en biedt meer vrijheid waar het betreft het toedelen van dividend en stemrecht.

Het wisselgeld voor deze verbeteringen is de verhoogde aansprakelijkheid voor bestuurders en aandeelhouders. Voortaan is er ook aansprakelijkheid als er dividend is uitgekeerd door een de B.V. die daarna failliet gaat.

Oprichten van een B.V. wordt weliswaar makkelijker, maar gedurende het bestaan van de B.V. is meer zorg nodig. Verder is het nog afwachten op de reactie van de marktpartijen op de Flex-B.V. Accepteren financiers de verminderde kapitaalwaarborgen of stellen ze op dat punt zelf aanvullende eisen aan een Flex-B.V.?

Heeft u hierover nog vragen, neem dan contact op met uw relatiebeheerder van LDE Accountants B.V.