Berichten

Met de auto van de zaak naar de zon

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Als u met de auto van de zaak op vakantie naar het buitenland gaat, hoe zit het dan met de in het buitenland gemaakt kosten? Wat moet u vooral niet vergeten?

Autovakantie:
De vakantie staat weer voor de deur en dus trekken we er weer massaal op uit. Daarbij wordt vaak de auto gebruikt om op de vakantiebestemming te komen. Gebruikt u hiervoor de auto van de zaak, denk er dan aan dat ook de in het buitenland gemaakte kosten zakelijk zijn en dus voor uw BV aftrekbaar.

Brandstof, tolkosten, reparaties:
Onderweg tankt u natuurlijk een aantal keer en als het tegenzit, moet u wellicht ook de garage nog opzoeken. Deze kosten zijn, omdat het een auto van de zaak betreft, zakelijk en dus aftrekbaar. Ook al maakt u die kosten tijdens uw vakantie. Als “tegenprestatie” voor uw privégebruik moet u immers al belasting betalen via de bekende bijtelling en daarmee is in beginsel de kous af.
Alle kosten die u onderweg maakt, zijn dus in principe aftrekbaar en dat geldt ook als de kosten in het buitenland gemaakt zijn. Het is natuurlijk wel van belang om voor bewijs te zorgen. Bewaar dus benzinebonnen, facturen van reparaties, toltickets, e.d..

Extra bijtelling privégebruik:
Houd er wel rekening mee da de bijtelling voor privégebruik in beginsel het wettelijke vastgestelde percentage is, maar da de inspecteur hiervan mag afwijken bij relatief veel privégebruik. Hij zal dit dan wel aannemelijk moeten maken. Maar als u even heel kort door de bocht genomen, vier keer per jaar met de auto op vakantie naar Italië gaat, is dit natuurlijk een koud kunstje. Overdrijf het dus ook weer niet.

Wat met de buitenlandse btw:
Ook de btw op de kosten van uw auto van de zaak is voor uw BV aftrekbaar, zelfs als het facturen tijdens een buitenlandse vakantie betreft. Dit vergt wel de nodige administratieve inspanningen. Bovendien gelden er aanvullende eisen, zoals een minimumbedrag van € 50,– als grens voordat de btw geclaimd kan worden. Het terugvragen van de in het buitenland betaalde btw verloopt digitaal via Nederlandse Belastingdienst. Bij het terugvragen moet u de betaalde btw per land specificeren. Soms moet u de factuur meesturen.

 

Omzetbelasting en gezondheidszorg

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Inleiding.

Op gebied van omzetbelasting en gezondheidszorg zijn er twee recente ontwikkelingen die wij graag onder de aandacht brengen.

 • De voor 2013 aangekondigde wetswijziging.
 • Een uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch over de tariefstoepassing tussen gerelateerd B.V.’s

Wetswijziging 1 januari 2013.

Deze wetswijziging (indien tijdig goedgekeurd en ingevoerd na de verkiezingen) zorgt voor de al jaren geleden aangekondigde beperking van de BTW-vrijstelling diensten in de gezondheidszorg.

De beperking ontstaat doordat een striktere koppeling aan het BIG register zal worden gebruikt:

 1. Alleen BIG-geregistreerde professionals kunnen voortaan de vrijstelling toepassen.
  Werkers in de gezondheidszorg die geen BIG erkende opleiding afgerond hebben, komen niet meer in aanmerking voor de vrijstelling.
 2. De vrijstelling geldt alleen voor de diensten waarvoor de BIG-registratie is afgegeven.
  Voorheen waren alle zorggerelateerde diensten van een BIG geregistreerde professional vrijgesteld.

Het effect van deze wetswijziging zal dan ook zijn dat acupuncturisten, chiropractoren, osteopaten, pedagogen en psychologen voortaan BTW belaste prestaties verrichten.

Ook de diensten door artsen en overige BIG geregistreerde zorgwerkers die buiten hun respectievelijke registraties vallen, zijn voortaan belast met BTW.
Dit gaat tot gevolg hebben:

 • dat de patiënten/verzekeraars een hogere rekening van de zorgverlener ontvangen of dat de winst van de zorgverlener vermindert en;
 • dat de zorgverlener die (deels) belaste prestaties verricht, in principe ook een BTW administratie moet gaan voeren en daarvan ook regelmatig aangifte moet doen.

Een prettige bijkomstigheid is er ook aan te wijzen. Met de BTW-plicht, komt ook het recht op (gedeeltelijke) aftrek van de door de zorgverlener betaalde BTW. Niet alleen over de lopende facturen, maar ook over de bepaalde investeringen uit de laatste vijf (roerende zaken) c.q. 10 jaar (onroerende zaken).

Gerechtelijke uitspraak.

Op 22 juni heeft het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan die voor velen in de gezondheidszorg van groot belang kan zijn.

De feiten.

 • Een tandartsenpraktijk heeft twee aandeelhouders.
 • Beiden bezitten 50% van de Praktijk-B.V. en houden die aandelen via een eigen Houdster-B.V.
 • Ieder van de tandartsen is in loondienst van zijn Houdster-B.V.’s, maar werkt uitsluitend voor de Praktijk-B.V.
 • De kosten van de tandartsen worden door de Houdster-B.V. in rekening gebracht bij de Praktijk B.V.

De belastingdienst stelt dat de tandartsen geen medische werkzaamheden verrichten voor de Praktijk B.V. (strikt genomen klopt dat ook, een B.V. kan geen kiespijn hebben) maar voor diens patiënten. De factuur van de Houdster-B.V. aan de Praktijk-B.V. betreft dan ook geen vrijgestelde maar een belaste prestatie, te weten het uitlenen van personeel.

De Houdster B.V. moet van de belastingdienst dan ook BTW afdragen.

Uitspraak.

Het Gerechtshof kijkt door de B.V.’s heen en stelt vast dat de activiteiten van de tandartsen bestaan uit het behandelen van patiënten. Omdat deze activiteiten vrijgesteld zijn, geldt dat ook voor de factuur die de Houdster B.V.’s aan de Praktijk B.V. sturen. De juridische schil waarin de activiteiten verricht worden, is daarbij niet van belang.

Belang.

Om het BTW gat te voorkomen dat hier door de fiscus bepleit werd, staan ondernemers in

de gezondheidszorg vaak op de loonlijst van de Praktijk B.V.

Door deze uitspraak wordt het mogelijk om de Houdster-B.V. voortaan wel als werkgever op te laten treden. En daarmee wordt het mogelijk om een individuele beloningspolitiek te gaan voeren, om de pensioenopbouw te optimaliseren en om het vermogen van de professional beter af te schermen van (aansprakelijkheids-)risico’s van de bedrijfsvoering.

Wenst u toelichting of overleg, neem dan contact op met uw relatiebeheerder van LDE Accountants B.V. of met mr. Eric van Erve van de fiscale afdeling.