Berichten

Verlaging schenkingsvrijstelling 2022, moet ik in december nog schenken?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Het bedrag wat jaarlijks vrijgesteld geschonken kan worden is in 2021 tijdelijk verhoogd (vanwege corona).

  • De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen beloopt daarom op dit moment nog € 6.604, maar neemt per 1 januari af naar € 5.677.
  • Dito voor schenkingen aan kleinkinderen. Daarvoor geldt nu tijdelijke een vrijstelling van € 3.244 en die daalt naar € 2.274.

Mocht u al overwegen om (vrijgesteld) te schenken, dan zou het een idee kunnen zijn om dat nog dit jaar te doen. Zeker als dit voor de ontvanger van die gift betekent dat er dan geen schenkbelasting verschuldigd is.

Voor schenkingen die niet hoger zijn dan de genoemde grenzen hoeft overigens geen aangifte te worden gedaan.

Mocht nu naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan zullen uw relatiebeheerder of ondergetekende u graag van dienst zijn, 013-5340001.

Eindejaartips 2013

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

  1. Dividenduitkering uitstellen naar 2014 bespaart 3% belasting. aanmerkelijkbelang-tarief per 1 januari met 3% omlaag van 25% naar 22%. Verlaging geld uitsluitend voor 2014 en tot een maximum bedrag van € 250.000,-
  2. Tot 1 januari 2015 hoge vrijstelling schenkingen tot € 100.000,-. De enige voorwaarde is dat de schenking gebruikt moet worden voor een eigen woning.
  3. Belastingvrije bonus onder de werkkostenregeling (WKR). Als u de belastingvrije ruimte van 1,5% van de WKR nog niet geheel heeft benut kunt u belastingvrije bonussen uitkeren tot het maximum van deze belastingvrije ruimte.
  4. Als de gouden handdruk nog voor 15 november 2013 is gestort, kunt u gebruik maken van de voordelige regeling in 2014 met 20% korting. In 2014 kunnen ontslagvergoedingen die ondergebracht zijn in een stamrecht-BV ineens uitgekeerd worden. De uitkeringen worden dan voor slechts 80% in de belastingheffing betrokken en de heffing van revisierente blijft achterwege.
  5. 6% BTW op onderhoud woningen verlengd tot 31-12-2014. Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en onderhoud woningen is tijdelijk verlaagd naar 6%. Deze verlaging loopt nu nog door tot eind 2014.
  6. Loon 2013 hoger dan € 150.000 dan weer éénmalige crisisheffing van 16%. Voor de afdracht die u hierover in 2014 moet doen kunt u in 2013 al een voorziening treffen.
  7. Milieuvriendelijke auto nog aanschaffen voor 31-12-2013. Met ingang van 2014 vervalt nl. de investeringsaftrek en de bijtelling gaat omhoog.
  8. Vraag om een voorlopige verliesverrekening. Als u het boekjaar 2013 verwacht af te sluiten met een verlies kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige verliesverrekening. U kunt dan alvast 80% van het verlies benutten voor carry-back.