Berichten

Wet-Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Naar de DBA

Wat is er gebeurt?
In februari, na jaren van twijfelen, is besloten om de VAR-verklaring af te schaffen.
In plaats daarvan komt de Wet-Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.

Wie merkt dat?
Iedere ZZP-er die een VAR-verklaring heeft en iedere opdrachtgever die ZZP-ers inhuurt.

Waarom?
Voorheen toetste de belastingdienst vooraf of iemand ondernemer was.
Als die toets goed uitpakte gaf de belastingdienst een VAR verklaring af (een VAR-WUO in dat geval).
Met een dergelijke VAR-verklaring was de opdrachtgever gevrijwaard van loon- en premieheffing over de beloning van die ZZP-er.
Door het vervallen van de VAR-verklaring, vervalt ook de vrijwaring voor de opdrachtgever.

Wat is het nieuwe systeem?
De toetsing vooraf wordt vervangen door goedgekeurde overeenkomsten in combinatie met een toets achteraf. Opdrachtgevers lopen daarmee meer risico omdat er achteraf door de fiscus vragen gesteld kunnen worden als:
–       Is de juiste overeenkomst gekozen?
–       Sluit de tekst van de overeenkomst ook aan bij de feiten?
Een “nee” als antwoord op een van beide vragen zou betekenen dat de opdrachtgever alsnog loonbelasting en premies moet afdragen.

Wat moet ik doen?
Als opdrachtgever moet een keuze gemaakt worden of het nog wenselijk is om ZZP-ers in te schakelen. Als dat het geval is, zullen alle contracten met ZZP-ers beoordeeld moeten worden of:
a.     Ze vervangen kunnen worden door een al goedgekeurde nieuwe overeenkomst, of
b.     Er een eigen overeenkomst voorgelegd moet worden ter goedkeuring.

Als ZZP-er is het verstandig om hierover met de opdrachtgever in gesprek te gaan.

Wanneer?
De nieuwe wet treedt op 1 mei in werking, maar bestaande contracten op basis van een VAR-verklaring mogen nog tot 2017 voortgezet worden zonder dat de belastingdienst een boete oplegt.

Hoe gaat LDE Accountants hier bij helpen?
Wij bieden aan al onze klanten die ZZP-ers inhuren of ZZP-er zijn de mogelijkheid om samen met hen te toetsen of dat nog mogelijk en wenselijk is onder de nieuwe regeling. En, als dat inderdaad het geval is, om een goede en goedgekeurde standaardovereenkomst voor hun specifieke situatie op te stellen.