Berichten

Wet Uitwerking Autobrief II aangenomen door Tweede Kamer

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Op 12 april 2016 is het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II aangenomen door de Tweede Kamer.
Doel van de wet is om de autobelastingen eenvoudiger te maken, om een stabiele stroom aan belastinginkomsten te garanderen en om verdere milieuwinst te behalen.

Hoewel ontraden door de staatssecretaris, zijn toch twee amendementen aangenomen op de door hem voorgestelde wetstekst voor de periode 2017-2020.

Deze maken nu integraal onderdeel uit van het wetsvoorstel en zorgen voor een belangrijke aanpassing in het voorstel dat nu naar de Eerste Kamer gaat.

Te weten:

1.     De dieseltoeslag in artikel 9 van de Wet BPM wordt uitgezonderd van de tariefsverlaging.
Hierdoor daalt het BPM tarief nu met 14,7 in plaats van 12,2%.
Gevolg: Benzine auto’s worden dus vanaf 2017 nog goedkoper dan diesels.

2.     Plug-in hybrides of “PHEV’s” houden het half-tarief in de motorrijtuigenbelasting (het voorstel was om per 2019 over te gaan naar een drie-kwart-tarief).
Om het gat in de belastingopbrengsten te dekken dat daardoor ontstaat, zal de milieu-gerelateerde korting voor PHEV’s in het bijtellingstarief niet ingevoerd worden.
Dit leidt er toe dat vanaf 2017 voor nieuwe auto’s slechts twee categorieën bijtelling zullen bestaan:
– 4% voor auto’s met elektrische aandrijving (maar slechts over de eerste € 50.000) of waterstofaandrijving (4% zonder beperking aan de catalogusprijs).
– 22% voor alle overige auto’s.
Gevolg: In 2016 zal opnieuw een run ontstaan op auto’s die nu nog een lagere bijtelling hebben zodat de berijders daar nog 5 jaar van kunnen profiteren.

Het blijft afwachten, de Eerste Kamer moet immers nog besluiten. Maar mijn verwachting is dat deze wet wordt aangenomen.

Tenslotte en ter geruststelling van de huidige berijders van auto’s met een lagere bijtelling: deze houden gedurende 60 maanden na tenaamstelling recht op het lage tarief (van 0%, 4%, 7%, 14% of 15%), dat verandert niet door deze wet.