Tegenprestatie noodzaak voor aftrek betaling

U kunt alleen aftrek van een betaling claimen als daar een tegenprestatie tegenover staat. Als u echter kunt aantonen dat de betaling op een of andere manier in het belang is van uw onderneming, is de betaling in principe aftrekbaar.

Hof Arnhem moest laatst haar oordeel geven over of een bv bepaalde uitgaven als kosten ten laste van haar resultaat mocht brengen. Het ging hierbij om een adviesbureau in de bouwwereld. Op een gegeven moment maakte het adviesbureau een aantal bedragen over naar de bankrekening van bv x als vergoeding voor inlenen personeel. De inspecteur was het daar niet mee eens, want niets wees erop dat de advies-bv daadwerkelijk personeel had ingehuurd. Bv x bleek ook geen personeel in dienst te hebben.

Het adviesbureau kreeg de kans om te bewijzen of de uitgaven ten goede waren gekomen aan de onderneming. Maar nu het adviesbureau daar volgens de rechter niet in was geslaagd, konden de betalingen niet worden afgetrokken.