Berichten

100% gesubsidieerde energiescan

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Interessante subsidie voor kleinere MKB ondernemer

De overheid heeft onlangs de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) in het leven geroepen om MKB ondernemers te helpen hun onderneming te verduurzamen. Dit helpt jou als MKB ondernemer om direct en structureel kosten te besparen en de overheid hun doelen voor het klimaatakkoord te behalen.

Tijdelijk een 100% gesubsidieerd energie-bespaaradvies

Met de SVM subsidie kun je als MKB ondernemer een erkend energieadviseur inhuren voor een 100% gesubsidieerd energie-besparingsadvies op maat t.w.v. € 950,00. Na oplevering van het rapport weet je direct welke concrete energie-besparingskansen er voor jouw bedrijf liggen en hoeveel je met die maatregelen gaat besparen.

Extra subsidie voor hulp bij het uitvoeren van maatregelen

Inzicht in besparingskansen is één, maar hoe krijg je het allemaal uitgevoerd, hoe ontvang ik de subsidie en waar begin je? Ook daarvoor kun je een expert inschakelen die je daarbij helpt en begeleidt. Bang voor de kosten hoef je daarbij niet te zijn, want die begeleiding wordt voor maar liefst 80% gesubsidieerd vanuit de overheid!

Wees er snel bij, want de vraag is groot

De Subsidieregeling loopt van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022. De algemene verwachting is dat de vraag naar de regeling groot is. Op = op, dus wacht niet te lang en profiteer van deze tijdelijke regeling.

Check binnen 30 seconden of jij in aanmerking komt

LDE Accountants werkt samen met een erkend en gespecialiseerd bedrijf dat al meer dan 10 jaar maatwerk-bespaaronderzoeken uitvoert. Check binnen 30 seconden op hun speciale ingerichte website of jij voor deze subsidieregeling in aanmerking komt.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

Accountantsprotocol NOW 1.0

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Zojuist heeft de NBA, in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een tweetal accountantsproducten ontwikkeld. Ook heeft het Ministerie van SZW een accountantsprotocol gepubliceerd. Deze tezamen maken de controle op de subsidie mogelijk.

De grove hoofdlijnen zijn als volgt.

Er zijn 4 te onderscheiden categorieën organisaties.

 • Organisaties die een voorschot van minder dan € 20.000 hebben gekregen OF die bij vaststelling minder dan € 25.000 subsidie krijgen.
  Deze hebben geen accountants- of derdenverklaring nodig. Het UWV controleert deze groep wel, zij het steekproefsgewijs.
 • Organisaties die een voorschot van € 20.000 of meer, maar minder dan € 100.000 ontvangen OF die bij vaststelling recht hebben op € 25.000 of meer, maar minder dan €125.000.
  Deze organisaties hebben een derdenverklaring nodig. Dat mag een accountantsverklaring zijn, maar dat hoeft dus niet.
  Dit formulier c.q. dit protocol wordt ergens in de komende weken vastgesteld.
  Ook hier zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

We wisten al dat een accountantsverklaring verplicht zou zijn bij een voorschot van € 100.000 of meer OF bij een vastgestelde subsidie van € 125.000 of meer. Binnen deze groep wordt ook gedifferentieerd, om zoveel mogelijk te borgen dat alleen controleplichtige organisaties met een strenge accountantscontrole te maken krijgen.
Voor organisaties die een accountantsverklaring moeten meesturen, is dan ook van belang of zij controleplichtig zijn of niet.

 • Een subsidiebedrag van minder dan € 375.000.
 1. De organisatie is niet controleplichtig.
  Dan volstaat een “aan assurance verwante opdracht, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N)”.
 2. De organisatie is controleplichtig. Dan moet een “assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)” worden afgegeven.

 • Een subsidiebedrag van € 375.000 of meer.
 1. De organisatie is niet controleplichtig.
  Er moet dan een “assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)” worden verstrekt.
 2. De organisatie is controleplichtig.
  Dan moet een “assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)” worden afgegeven.

Ten slotte zijn er aanvragen gedaan op het niveau van de werkmaatschappij. Daarbij is niet uitgegaan van het omzetverlies van de groep, maar van de betreffende werkmaatschappij afzonderlijk (art. 6a van de Regeling NOW).
Deze organisaties moeten ALTIJD een “assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)” overleggen.

De bedoeling is dat we vanaf 7 oktober aan de gang kunnen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

Een internationale jurist/fiscalist: € 2.500 BONUS

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Wilt u uw onderneming (verder) positioneren op een buitenlandse markt ? En zit u met juridische en/of fiscale vragen hoe een en ander in het buitenland geregeld moet worden?

Buitenlandse Zaken wil u graag verder helpen. U kunt een kennisvoucher internationaal ondernemen aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (zie ook kennisvouchers SIB) en dat biedt u een tegemoetkoming van 50% van de kosten van het inhuren van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur, met een maximum van € 2.500. Dit is vergelijkbaar met ongeveer 40 advies-uren. Per MKB-onderneming wordt één voucher verstrekt. Het beschikbare budget voor 2016 is € 0,50 miljoen. Probeer het dus nog dit jaar te bemachtigen. Een kennisvoucher kan worden aangevraagd voor de beoordeling van bestaande contracten, het opstellen van nieuwe contracten, de registratie van een merk, advies over belastingtarieven en dubbele belastingheffing, het opzetten van een buitenlandse entiteit of juridische of fiscale kennis die is gericht op duurzame internationalisering.

Wat er bij ondernemen komt kijken

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Wat er bij ondernemen komt kijken

Young Entrepreneurs Expert-uurtje met François Hendrikx

Voor de vijfde bijeenkomst van de Young Entrepreneurs – powered by OBGB stond een bezoekje aan de Oude Jongensschool op het programma. De jonge ondernemers streken daar al eerder neer, maar ditmaal was het voor een vragenuurtje van François Hendrikx van LDE Accountants. Hij kon de prangende vragen beantwoorden op administratief, fiscaal, juridisch en accounting-gebied.

Personeel

In 1997 ging François met een agrarische achtergrond bij de Rabobank werken, alvorens hij in 2010 instapte bij LDE Accountants als vennoot en commercieel directeur. Hij vertelt wat over wat zijn bedrijf doet, en hoe ze door de overname van een administratiekantoor klanten hebben van ZZP’ers tot bedrijven met meer dan 100 man personeel. Vorige week donderdag stond bij de Young Entrepreneurs de ZZP-kant centraal, met relevante informatie van François en vragen van de ondernemers zelf.

Het is voor de Young Entrepreneurs natuurlijk goed om iemand te horen die ervaring heeft met zaken waar zij zelf nog niet mee te maken hebben gehad, maar wel kunnen krijgen: waar je bijvoorbeeld allemaal aan moet denken als je iemand aan wilt nemen. “Je eerste personeelslid aannemen is het moeilijkste wat er is”, zegt François. “Je moet bijvoorbeeld zeker weten dat je hem kunt betalen. Hoe vaak mag je een tijdelijk contract aanbieden? Heb je al een loonheffingsnummer, een loonbelastingverklaring, en een personeelsdossier?” Aan de reacties uit de zaal te zien waren dit interessante vragen.

Subsidie

Ook het onderwerp subsidies wierp hoge ogen. “Ieder jaar blijft zo’n € 100 miljoen aan subsidies liggen omdat ondernemers er niet vanaf weten”, vertelt François. “Met name de WBSO-subsidie voor innovaties kan soms verrassend snel aangevraagd worden, en vermindert hoeveel loonbelasting je af moet dragen.” François benadrukt de kracht van samenwerking; veel ondernemers hadden nooit van WSBO gehoord, ware het niet voor François.

Hij is ook een voorstander van automatisering. “Kantoorautomatisering gaat tegenwoordig heel ver”, zegt hij. “Je kunt automatisch kilometers registreren met je telefoon, bijvoorbeeld. Automatisering levert kostenbesparing op, en zorgt dat je je tijd beter kunt besteden, en dat het werk foutloos gebeurt omdat het automatisch gaat. Andere onderwerpen die ter sprake komen, vanuit de mond van François of als vraag uit de zaal, zijn onder andere de keuze ZZP of BV, de vervangen VAR-verklaring, en Prinsjesdag.

Tips

Francois sluit af met tips die hij uit de praktijk heeft geleerd of gezien. “Automatiseer zo veel mogelijk”, haakt hij in op zijn eerdere verhaal. “Denk anders, zoek altijd naar alternatieven. Probeer je klanten dat ook altijd te bieden! Praat met elkaar, ook met concurrenten. Ben niet bang voor ze; concurrenten laten jou juist je eigen kracht zien.”

 

img_3281

 

 

 

 

 

Geld voor het oprapen als u als bedrijf leerlingen begeleid

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

 

Bent u met uw organisatie het afgelopen studiejaar bezig geweest met het begeleiden van o.a. vmbo, mbo-bbl, hbo-leerlingen in de sector techniek of landbouw en natuurlijke omgeving?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stimuleert de werkgevers die studenten praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aanbieden. Hiermee geeft het ministerie een tegemoetkoming in de  begeleidingskosten die bedrijven in het afgelopen schooljaar hebben gemaakt tot een maximaal bedrag van € 2.700,00 per leerling.

Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

Doel
De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidieregeling richt zich vooral op:

 • Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
 • Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
 • Wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Aanvragen

U kunt een subsidieaanvraag indienen voor het studiejaar 2015-2016 vanaf 2 juni 2016 tot en met 15 september 2016 (17.00 uur). Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer)overeenkomst.

Voorwaarden subsidie

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Klik op de onderwijs categorie voor meer informatie:

Administratie

Het uitgangspunt is wel dat de werkgever bij de begeleiding van een deelnemer al beschikt over de benodigde administratie. De bewijslast ligt bij de werkgever. Deze moet per deelnemer de administratie kunnen tonen, wanneer het RVO hier om vraagt en een bewaarplicht van 5 jaren.

Wilt u gebruik maken van deze subsidieregeling, neemt u dan contact met ons op.

 

Subsidieregeling praktijkleren

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen is de afdrachtsvermindering onderwijs met ingang van 1 januari 2014 vervangen door de subsidieregeling praktijkleren.

Tot en met 2013 werd voor alle bij u in dienst zijnde leerlingen (welke een BBL- of BOL-opleiding volgden) een korting op de af te dragen loonheffingen maandelijks direct verrekend in de aangifte loonheffingen.

De overheid heeft besloten om met ingang van 2014 de systematiek van de verwerking/verstrekking van deze subsidie te wijzigen.

De subsidieregeling praktijkleren wordt voortaan per schooljaar achteraf verstrekt. Voor de eerste keer over de 2e helft van het schooljaar 2013/2014.

Alleen door middel van een digitale subsidieaanvraag kunt u nog in aanmerking komen voor deze subsidie over het tijdvak 1ste halfjaar 2014. Daarbij is een van de belangrijkste spelregels de uiterlijke aanvraagdatum!

Alleen ondernemers die op uiterlijk 15 september 2014 voor 17.00 uur de digitale aanvraag bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) hebben ingediend, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie praktijkleren (als aan alle voorwaarden wordt voldaan).

Indien er (een) leerling(en) binnen uw bedrijf werkzaam is geweest gedurende het 1ste halfjaar 2014 en u heeft nog geen subsidieaanvraag ingediend, dan heeft u nog ruim 2 weken de tijd om dit in orde te maken.

Indien wij u daarbij van dienst kunnen zijn, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk alle benodigde gegevens om de aanvraag voor u in te kunnen dienen.

Welke gegevens we precies nodig hebben is afhankelijk van de situatie, neemt u daarvoor even contact op met onze loonafdeling.

Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO) in het kort

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

In een van mijn vorige blogs is de WBSO al eens aangehaald als subsidie mogelijkheid. Wij willen hier nu iets verder op ingaan, omdat deze subsidie mogelijkheid vaak onbenut blijft. Wij als LDE Accountants werken zeer nauw samen met WBSO Portaal (www.wbsoportaal.nl). U kunt nu de voorbereidingen gaan treffen voor uw aanvraag in 2014.

De WBSO is bedoeld voor innoverende (dit moet je ruim zien) ondernemers in Nederland, van zelfstandige tot midden- en kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf.
Het maakt niet uit hoe groot de onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt.

De WBSO kan verkregen worden voor:
1. De ontwikkeling van producten of processen, (OP);
2. Technisch wetenschappelijk onderzoek (TWA);
3. Analyse technische haalbaarheid (ATH);
4. Technisch onderzoek (TO).

De WBSO reduceert de belastingdruk voor iedere ondernemer in Nederland die R&D verricht.
a) Voor loonbelastingplichtigen (Bijv. N.V. of B.V.) wordt deze afdracht verrekend via de loonbelastingafdracht. Hier resulteert de WBSO direct in een cashflow verhoging;
b) Voor inkomstenbelastingplichtigen (bijv. eenmanszaak, of VOF) wordt de WBSO via de inkomstenafdracht verrekend. Hier geldt echter een minimum aan R&D inspanning van 500 uren/kalenderjaar.

Het budget voor de WBSO bedroeg in 2013 € 723.000.000,–. Rond Prinsjesdag wordt het budget voor het komend kalenderjaar bekend gemaakt.

Een WBSO-traject kan over meerdere kalenderjaren lopen, echter dient de WBSO-aanvraag ieder kalenderjaar opnieuw te worden ingediend. U kunt aanvragen voor een periode van 3,4,5,6 en 12 maanden. Tussen de projectstartdatum en de indiendatum dient één volle kalendermaand te zitten.

De projecten dienen in een EU-land door Nederlandse belastingplichtige personen te worden uitgevoerd.

WBSO-treden voor het kalenderjaar 2013

Loonsom kleiner dan € 200.000,– Technostarter 50% – Geen Technostarter 38%
Loonsom groter dan € 200.000,– Technostarter 14% – Geen Technostarter 14%
Technostarterstatus: U krijgt de technostarter status wanneer u in één of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest en in die periode niet vaker dan twee keer deze WBSO-aftrek hebt toegepast.

Voorbeeld voor zelfstandige:
Uitgangspunten:

 • Er wordt een WBSO subsidie beschikt;
 • U dient 
 • U bent inkomstenbelastingplichtigegedurende de periode minimaal 500 en maximaal 1.800 uren aan S&O-werk te besteden;
 • U bent inkomstenbelastingplichtige.

De aftrek voor zelfstandigen bedraagt € 12.310 en € 18.467,– voor technostarters.

Wij kunnen nog maar één advies geven. Onderzoek (evt. in samenspraak met WBSO portaal) of u in aanmerking kunt komen voor deze geweldige subsidie.

Subsidies die u niet kunt laten liggen

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Elke onderneming die werkt aan verbetering van zijn producten kan kans maken op ruime fiscale voordelen. Toch merk ik dat veel ondernemers aarzelen om gebruik te maken van de beschikbare regelingen. Vaak worden ondernemers ook door hun adviseurs er niet op gewezen. “Onbekend maakt onbemind. Maar intussen loopt u geld mis.”

Het hart van de onderneming ligt natuurlijk bij zijn producten en zijn markten. Daar bent u voortdurend mee bezig en dat doet u ook het liefst. Logisch en begrijpelijk. Uw focus ligt helemaal niet op de vraag hoe u gebruik kan maken van overheidsregelingen. Daarnaast bent u huiverig voor de administratieve lasten. Die zijn er natuurlijk ook. U kunt niet in aanmerking komen voor deze regelingen zonder serieus werk te maken van de aanvragen.

Is deze terughoudendheid terecht?

Nee. Het is plat gezegd zonde van het geld. Veel meer ondernemingen dan je zou denken komen voor een of meer regelingen in aanmerking en ook de opbrengsten ervan zijn groter dan men veronderstelt. Daar wil ik ondernemers graag op wijzen. Inderdaad, het aanvragen kost tijd en moeite, maar ik kan na een eerste inventarisatie met de ondernemer veelal goed bepalen of de belastingvoordelen die in het verschiet liggen, opwegen tegen de investering.

In veel gevallen is dat zo.

Drie subsidies op een rij:

WBSO, Afdrachtvermindering loonheffingen voor speur- en ontwikkelingswerk RDA, de Research & Development Aftrek Innovatiebox
Korting op af te dragen loonbelasting voor loonkosten die betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling binnen de eigen onderneming Aanvullende aftrekpost van 40% van bepaalde kosten en investeringen die direct verband houden met de WBSO Winsten uit innovatie worden belast tegen effectief slechts 5% vpb