Staat u op de zwarte lijst?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Algemene voorwaarden.
Ondernemers gebruiken algemene voorwaarden om de details van hun contracten, leveringen en diensten vast te leggen. Bijvoorbeeld:

  • de betalingstermijn
  • de klachtenprocedure
  • ruiling en garantie
  • ontbinding van de overeenkomst
  • boete en rente bij niet nakomen

Tegenpartij.
Algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn op overeenkomsten met particulieren, maar ook op overeenkomsten met andere ondernemers. Particulieren worden wettelijk beschermd tegen “oneerlijke” algemene voorwaarden. Het Burgerlijk Wetboek geeft een opsomming van algemene voorwaarden die niet gelden (de zwarte lijst) en algemene voorwaarden die alleen gelden als de ondernemer bewijst dat ze niet onredelijk uitpakken (de grijze lijst).

Bijzonder is dat deze bescherming van de zwakkere partij door de rechters momenteel ook doorgetrokken wordt naar overeenkomsten tussen zakelijke partijen als daar ook sprake is van ongelijke partijen.

Tips.
Uit de wettelijke bepalingen die het gebruik van algemene voorwaarden regelen zijn enkele tips voor de dagelijkse praktijk af te leiden:

  • vermijdt het gebruik van voorwaarden van de zwarte en grijze lijsten.
  • meld je afnemers tijdig dat je gebruik maakt van algemene voorwaarden: dus uiterlijk op het moment van sluiten van de overeenkomst c.q. op het moment dat de verkoop tot stand komt.
  • zorg er voor dat je afnemers de voorwaarden kunnen inzien.
  • ontkracht de inkoopvoorwaarden van zakelijke afnemers door de toepassing daarvan tijdig, schriftelijk en uitdrukkelijk te weigeren.

Wenst u toelichting of overleg, neem dan contact op met uw relatiebeheerder van LDE Accountants of met mr. Eric van Erve van de fiscale afdeling.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie