Afstempelen van pensioen, vanaf 2013 wordt het mogelijk *

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Nu.
Een B.V. moet haar volledige vermogen aan wenden om de pensioenuitkeringen te voldoen en daarover loonheffing af te dragen. Ook als de waarde van de activa lager is dan de pensioenvoorziening, mag je de hoogte van het pensioen niet aanpassen. Er wordt dus geen rekening gehouden met onderdekking.

Doen DGA en B.V. dat toch, dan is er sprake van de “afkoop van pensioen”. De fiscus kan dan aanslagen opleggen van maximaal 97% van de waarde van het pensioen:
– 25% Vennootschapsbelasting over de vrijval bij de B.V.
– 52% IB (maximaal) over de waarde van de pensioenaanspraak bij de DGA
– 20% Revisierente over de waarde van de aanspraak bij de DGA.

Alleen voor de werkelijk hopeloze gevallen, als de pensioenaanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar is, zal de fiscus meewerken aan een vrijval in de B.V. zonder dat IB en Revisierente geheven worden. De DGA verliest in dit geval echter zijn volledige pensioen en bovendien moet de fiscus er van overtuigd zijn dat:
a. er geen enkel vermogen (meer) aanwezig is voor het doen van pensioenuitkeringen,
b. deze situatie niet veroorzaakt is door onzakelijke handelingen van de DGA, en
c. de DGA het vermogen niet aan de B.V. onttrokken heeft (via dividenduitkering).
Verder is het een standaardvereiste dat de B.V. geliquideerd wordt.

De achtergrond van deze uiterst strenge regelgeving is dat de pensioenpremies bij de B.V. ten laste van de winst zijn gekomen zonder dat er bij de DGA al iets te belasten is geweest. Heffing is dus uitgesteld. Na vrijval is de fiscus haar heffingsmogelijkheid echter geheel kwijt.

Belastingplan 2013.
In het nieuwe belastingplan wordt de mogelijkheid opgenomen om het pensioen aan te passen anders ingericht. Hoewel er nog steeds haken en ogen aan de regeling kleven, is het niet langer alles of niets en kan ook de hoogte van het pensioen aangepast worden aan het in de B.V. beschikbare vermogen.

Voorwaarden:
– Dekkingsgraad pensioen < 75% fiscale voorziening – Onderdekking vanwege reële ondernemings- of beleggingsverliezen. – Geen dividenduitkering aan of rekening courantschuld van de DGA. – Verbetering dekkingsgraad => pensioen verhogen.

Voor degenen die binnenkort met pensioen gaan en voor hen die al met pensioen zijn en die te maken hebben met een onderdekking, is het aan te bevelen om te bekijken of deze nieuwe regeling een oplossing kan bieden.

Wenst u toelichting of overleg, neem dan contact op met uw relatiebeheerder van LDE Accountants B.V. of met mr. Eric van Erve van de fiscale afdeling.

* De wetgeving voor 2013 is nog in behandeling, gebaseerd op het onderhanden voorstel van wet.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie