Zonnepanelen, BTW en Energiebelasting

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

1. Inleiding.
Zonnepanelen die elektriciteit opwekken, verschijnen steeds vaker op daken van woningen en bedrijfspanden. Dat beeld zal bij weer anderen interesse opwekken naar de mogelijkheden van een dergelijke installatie om te kunnen besparen op energiekosten.

De technische opties op dat vlak en de afwegingen inzake de terugverdienperiode van zonnepanelen laat ik hier buiten beschouwing. Waarvoor ik wel aandacht vraag is de fiscale mogelijkheden en moeilijkheden van de aanschaf van zonnepanelen.

2. Energiebelasting.
Zolang er alleen voor eigen gebruik (waaronder begrepen teruglevering aan het net) geproduceerd wordt met een installatie op het eigen dak, c.q. op het eigen terrein, geldt de vrijstelling van artikel 50 van de Wet belastingen op milieugrondslag.

Alle andere gevallen van opwekking van zonne-energie (bijvoorbeeld met “eigen” panelen op andermans dak of collectieve opwekking) vallen echter volgens de huidige regels niet onder de vrijstelling. U wordt dan gezien als een concurrent voor de energiebedrijven en bent dan ook Energiebelasting verschuldigd.

Er is in de Tweede Kamer verzocht om een aanpassing van de wet op dit punt, zodat alle zelf opgewekte zonne-energie vrijgesteld wordt van Energiebelasting. De ervaring leert dat een dergelijke aanpassing jaren op zich kan laten wachten.

Bent u dan ook voornemens om zonne-energie op te wekken, anders dan op uw eigen terrein, dan is overleg met de Belastingdienst geboden teneinde verrassingen achteraf te voorkomen. 

3. BTW.
Als u zonnestroom opwekt en daarvan een deel levert aan het net, bent u een BTW ondernemer. Dat is gunstig. De BTW die op aanschaf en montage van de installatie rust, kunt u terugvragen bij de Belastingdienst. Een korting van zo’n 17% op de kosten derhalve.

Alles wat daarvoor nodig is, is een tijdige aanmelding van deze “onderneming” bij de Belastingdienst, zodat de leverancier en de installateur uw BTW-nummer kunnen vermelden op hun factuur.

Daarna zou u BTW moeten afdragen. Zowel over de elektriciteit die u terug-levert aan het net als over de elektriciteit die u zelf verbruikt. In de praktijk zal het voor een installatie op een privé woning echter niet tot een daadwerkelijke afdracht komen. Dit omdat u de drempel van de “kleine ondernemersregeling” niet haalt. Daarvoor zou u namelijk voor meer dan € 6.400 aan elektriciteit moeten produceren. Hetgeen meer dan het dubbele is van de gemiddelde totale energiekosten van een Nederlands huishouden (dus inclusief gas).

Dat is dus niet aan de orde. Het enige dat rest, is dat jaarlijks een BTW aangifte gedaan moete worden voor deze “onderneming” waarin een en ander verwerkt is.

Wij bevelen daarom aan om tijdig, dus voordat tot aanschaf is overgegaan, te opteren voor BTW ondernemerschap. Met het indienen van een aanvraag en het voeren van administratie, is een blijvend voordeel te behalen.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben of nadere informatie wensen, dan zullen wij u graag van dienst zijn.

LDE Accountants
Mr. E.P. van Erve
fiscalist
eric@ldeaccountants.nl