Een earn out, wat is dat?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

U zult vast en zeker gehoord of gelezen hebben dat het verkrijgen van een financiering bij een bankinstelling als lastiger ervaren wordt dan voorheen. Voor het financieren van een bedrijfsovername is dat niet anders. Het is inderdaad zo dat de banken de normering strakker gereguleerd heeft en dat vooral een ruime eigen inbreng een vereiste is. Dit alles wil echter niet zeggen dat een transactie geen doorgang kan vinden. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het inrichten van de transactie om een deal te maken. Een voorbeeld hiervan is het gebruik maken van de zogenaamde earn out. Onderstaand zullen we ingaan op de earn out in de situatie dat 100% van de aandelen worden overgedragen.

Earn out
Een earn out is feitelijk een toekomstige nabetaling op de overname van een gedeelte van de koopsom. Doorgaans wordt de eerste betaling, op overnamedatum, laag gehouden. Deze eerste betaling wordt als een commitment gezien in de deal. De toekomstige nabetaling is variabel en wordt afhankelijk gemaakt van gebeurtenis in de toekomst, zoals in dit voorbeeld de gerealiseerde nettowinst over een bepaald jaar. Hierbij kan tevens overeengekomen worden dat de nabetaling over meerdere jaren zal gelden en dat de nabetaling een minimum en/of een maximum bedrag kent.

Nadelen
Een earn out afspraak in de overname kan tot discussies leiden, na overname. Dit is gelegen in het feit dat de verkoper in een risico loopt over de te ontvangen nabetalingen. In de situatie van een overdracht van 100% van de aandelen is de verkoper niet meer betrokken bij de onderneming. (al is een betrokkenheid vanuit verkoperperspectief wel gewenst). Gezien het feit dat de nabetalingen afhankelijk zijn van gerealiseerde nettowinst en de koper de jaarrekening opmaakt, kunt u reeds een beeld vormen van het belang. Om de nabetaling te drukken, zal de koper de incentive hebben om de nettowinst zo laag mogelijk vast te stellen. Een heldere en volledige vastlegging van de earn out in de overeenkomst is essentieel. De wijze waarop de earn out wordt berekend en door wie de drivers van de earn out worden vastgesteld dienen nadrukkelijk vastgelegd te worden. tevens bestaat de mogelijkheid dat de verkoper als bestuurder betrokken blijft bij de onderneming. In deze situatie dient nadrukkelijk vastgelegd te worden wat er gebeurd in het geval van een conflict tussen koper en verkoper.

Voordelen
De earn out is voornamelijk ‘bekend’ vanwege de voordelen, die deze afspraak heeft, om zodoende toch tot een deal te kunnen komen. Doordat de eerste betaling van de koopsom laag gehouden wordt en de nabetalingen normaliter uit de overwinsten van de toekomstige jaren worden betaald, is de benodigde financiering eenvoudiger te verkrijgen. Daarnaast is de uiteindelijke totaalprijs gebaseerd op behaalde resultaten. Er wordt dus immer een ‘reële’ prijs betaald voor de overname. De verkoper zal gedurende de earn out periode betrokken willen blijven bij de onderneming om ‘controle’ te hebben over het reilen en zeilen binnen de onderneming en zodoende zicht te hebben op de cijfers. Deze betrokkenheid kan uiteraard voordelen met zich meenemen, doordat de overdracht van kennis/ervaring etc. geleidelijk beter kan plaatsvinden.

Tenslotte
In gevallen waarbij de waarde en prijs, door toekomstverwachtingen, ver uit elkaar liggen of in gevallen van moeilijk financierbaarheid kan een earn out oplossing bieden. Wel zal de invulling van deze earn out goed overdacht moeten worden. Het is zaak dat de earn out regeling duidelijk en ondubbelzinnig wordt overeengekomen. Punten van aandacht zijn:

–          De parameters voor de earn out;
–          De eventuele minimum- en maximumbedragen;
–          De bevoegdheden van koper en verkoper;
–          De betalingstermijnen en de gevolgen van termijnoverschrijding;
–          De vaststelling en inrichting van de jaarrekening.

Een goede opzet is dus van essentieel belang.

Samen op koers!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie