De gouden handdruk verliest zijn glans

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

1. Inleiding.
Het belastingplan 2014 omvat een nieuwe regeling voor ontslagvergoedingen (“gouden handdrukken”). Ontslagvergoedingen zijn belast en dat wijzigt niet. Wat echter wel verandert is de mogelijkheid om die belastingheffing uit te stellen. Alle uitstelmogelijkheden worden namelijk per 1 januari 2014 afgeschaft. Daarmee verdwijnt tevens de fiscale glans van de gouden handdruk.

2. Bank, verzekeraar en stamrecht-B.V.
Door een ontslagvergoeding te gebruiken voor de aankoop van een stamrecht wordt de belastingheffing over de ontslagvergoeding uitgesteld.

Verzekeraars en banken bieden daarvoor kant- en klaar producten, en voor degene die maatwerk wenst, bestaat de mogelijkheid om een stamrecht-B.V. op te richten. Deze treedt dan op als verzekeraar zodat u in feite zelf de ontslagvergoeding beheert.

Of het nu via bank, verzekeraar of stamrecht-B.V. gebeurt, het resultaat is dat de belastingheffing over de ontslagvergoeding verschuift. En wel naar het moment dat de uitkeringen uit het stamrecht ontvangen worden. Omdat met die uitkeringen gewacht mag worden tot het jaar waarin u AOW gaat ontvangen, kan sprake zijn van uitstel van vele jaren.

3. De wet vanaf 2014.
Met de invoering van het belastingplan worden al die opties afgeschaft. Vanaf 1 januari 2014 zullen alle ontslagvergoedingen direct belast zijn. Alle werkgevers zullen daarom voortaan ook loonheffing inhouden op de ontslaguitkering.

De enige fiscale tegemoetkoming die volgend jaar nog rest, is een beroep op de middelingsregeling. Op die manier kan de heffing over een eenmalige piek in het inkomen gemitigeerd worden. Dat gaat echter altijd achteraf, betreft een periode van drie jaren en is onderhevig aan drempels en voorwaarden. 

4. In 2014 nog oprichten van een Stamrecht B.V.?
Met het afschaffen van de mogelijkheid tot belastinguitstel heeft het per 2014 fiscaal geen zin meer om nog een Stamrecht-B.V. op te richten of om een ontslagvergoeding te storten naar bank of verzekeringsmaatschappij.

5. Bestaande stamrechten.
De nieuwe regeling legt gelukkig geen aanvullende claims op bestaande stamrechten. In het kader van de wens om gelden vrij te maken voor besteding komt er zelfs een nieuwe uitkeringsmogelijkheid: de afkoop. Ter afwikkeling kan daardoor gekozen worden uit twee opties:

–          als een stamrecht (een serie van uitkeringen die moet voldoen aan bepaalde eisen)
–          afkoop (het gehele bedrag in een keer)

Het invoeren van de mogelijkheid om stamrechten af te kopen is een grote ommezwaai. In de huidige wet wordt afkoop drie keer belast:

–          met vennootschapsbelasting bij de B.V.;
–          met inkomstenbelasting bij uzelf;
–          met een ‘boete’ van 20%: de revisierente.

Sterker nog. Om ons aan te sporen om van de afkoopmogelijkheid gebruik te maken, is voor het jaar 2014 een belastingkorting aangekondigd van 20%. Slechts 80% van de afkoopsom wordt belast en het maximum tarief over een afkoopsom daalt op die manier van 52% naar 41,6%. In veel gevallen zal het afkopen van een stamrecht in 2014 daardoor een fiscaal voordelige keuze zijn.

Onder andere in de volgende gevallen kan afkoop, ook na toepassing van de belastingkorting, fiscaal nadelig uitpakken:

–          de voorziening is groter dan de beschikbare liquide middelen;
–          uw belastbaar salaris of uw pensioen wordt belast tegen een tarief onder de 42%;
–          netto afkoopsom wordt volledig belegd en/of gespaard voor een toepassing in een later jaar.

Zeker in die gevallen achten we goede begeleiding onontbeerlijk voordat besloten wordt tot afkoop.

Als u over de nieuwe regels voor stamrechten geïnformeerd wenst te worden, gelieve contact op te nemen met u uw relatiebeheerder of met ondergetekende. Wij zullen u graag van dienst zijn.

Mr. E.P. van Erve
fiscalist